O nás

Autor: bogdan <bogdan.tacina(at)seznam.cz>, Téma: Informace o nás, Vydáno dne: 04. 10. 2007

Sušská rybka, blog sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Suché


SUŠSKÁ proto, že jsme z Prostřední, Dolní a Horní Suché - obcí s bohatou historií, které spojuje řeka Sušanka a doznívající důlní činnost zdejších šachet. Původně byly všechny tyto tři obce zcela samostatné, ale v současné době jsou Prostřední a Dolní Suchá včleněny do nejmladšího města České Republiky – Havířova. Horní Suchá byla k Havířovu přičleněna roku 1975, stejně jako předcházející dvě obce, ale po revoluci v roce 1989 se jako jediná osamostatnila

RYBKA není, jak by se mohlo na první pohled zdát (alespoň na tomto webu ne) logem nějakého rybářského svazu, nebo firmy zabývající se nákupem a prodejem ryb, apod. Rybka je totiž po kříži druhým velmi rozšířeným křesťanským symbolem. A jelikož se hlásíme k učení Kristovu, proto jsme pro náš web zvolili právě tento symbol. Původ symbolu můžeme spatřit v tom, že jednak řada Kristových učedníků byla původní profesí rybáři a Pán Ježíš všechny své učedníky označoval za rybáře lidí, a také řecké slovo Ichthys (ΙΧΘΥΣ, ryba) je zkráceninou pro obrat Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel

BLOG je zkrácenina z anglického web log, čili webový záznamník, nebo taky webová aplikace, která obsahuje různé periodické příspěvky na jedné webové stránce. To znamená, že cílem našeho blogu je aktuálně informovat o dění v našem sboru i celé církvi, v Suché i celém Slezsku, chceme se rovněž zamýšlet nad aktuálními problémy naší společnosti, jak rovněž publikovat duchovní zamýšlení, vlastní uměleckou tvorbu a v neposlední řadě chceme publikovat různé zajímavé hry, atd. pro ty nejmenšíSLEZSKÁ kořeny této společnosti jsou úzce a neoddělitelně spjaty s regionem Těšínského Slezska. V tomto kraji došlo k probuzení touhy hledat smysluplný cíl života a žít svůj život nejen pro sebe již od 16. století

CÍRKEV jinak společenství upřímně věřících lidi v to, že jsme nevznikli náhodou (zoologická zahrada založená jinou civilizaci) nebo postupným vývojem z mrtvé hmoty (z praotce opice), nýbrž že existuje nebeský konstruktér, který to všechno z lásky zavinil

EVANGELICKÁ od slova evangelium tj. dobrá zpráva, radostná zvěst. Naším cílem je přinášet dobrou zprávu pro život člověka, tady zde v našem okolí. Tato zpráva nabízí řešení problémů osobních životů a přináší hodnoty, které platí již bezmála 2000 let

AUGSBURSKÉHO od německého města Augsburk, kde bylo roku 1530 před císařem Karlem V. přečteno vyznání víry, přijato později jako vyznání celé luterské církve. Předtím v roce 1517 přibil Dr. Martin Luther na dveře kostela ve Wittenbergu 95 výpovědí (tzv. tezí) proti odpustkům. V nich dokazoval, že hříchy může lidem odpustit pouze Bůh, a to na základě jejich upřímného pokání, a nikoliv církev za peníze

VYZNÁNÍ chceme svou víru v Boha nejen hlásat ústy, ale realizovat jí svými činy a myšlením