Menu
Vyhledávání
Fotogalerie

Víkendový pobyt střední generace
zobrazení: 1056
Další fotografie...
Kalendář
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Doporučujeme

Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 12 (z celkem 12 nalezených)


Informace o nás

Vítáme Vás - Serdecznie witamy!


| Autor: jak | Vydáno dne 20. 11. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Sborový pastor - Pastor zboru

ks. Janusz Kożusznik – duchowny ewangelicki, w latach 1992-96, jeszcze w czasie studiów teologicznych, służył jako praktykant w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, w latach 1996-97 w Skoczowie. Z dniem ordynacji (3. 8. 1997) delegowany do pracy w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (ŚKEAW). Od r. 2000 proboszcz parafii w Hawierzowie Suchej; ponadto w r. 2002 administrator parafii w Czeskim Cieszynie, zaś od r. 2015 administrator parafii w Cierlicku.

W latach 2003-11 senior Senioratu Cieszyńsko-Hawierzowskiego ŚKEAW. W tym czasie był także wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Szpitalnego przy Ekumenicznej Radzie Kościołów w Pradze. W r. 2002 był współorganizatorem służby duszpasterskiej w szpitalach w Hawierzowie i Czeskim Cieszynie. W latach 2006-11 organizował polskie nabożeństwa ewangelickie w Pradze.

Od r. 2001 członek rady redakcyjnej ogólnokościelnego miesięcznika ŚKEAW „Przyjaciel Ludu” oraz rocznika „Kalendarz Ewangelicki”, wpierw jako zastępca redaktora naczelnego, a następnie redaktor naczelny. Jako tłumacz, redaktor tekstów i korektor współpracował z różnymi wydawnictwami. Jest autorem wielkiej ilości artykułów publikowanych w periodykach kościelnych w kraju i za granicą. Na stałe współpracuje z redakcją polskich "Wydarzeń" Czeskiego Radia Ostrawa, gdzie prowadzi własną audycję autorską.


Pastor Janusz Kożusznik se narodil v roce 1971 v polském Těšíně. Teologii vystudoval ve Varšavě. Vzhledem k tomu, že jeho kořeny jsou na české straně Těšínska, byl na vlastní žádost vyslán do služby v ČR. Je sborovým pastorem v Havířově-Suché, v letech 2003-2011 plnil funkci seniora Těšínsko-havířovského seniorátu. Je vedoucím redaktorem církevního měsíčníku „Přítel-Przyjaciel“. Jako překladatel, redaktor textů a korektor spolupracoval s nakladatelstvími doma i v zahraničí. Spolupracuje s Českým rozhlasem, kde v rámci vysílání v polském jazyce vede autorský ekumenický pořad.| Autor: jak | Vydáno dne 25. 11. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania

ŚKEAW wyrasta z tradycji i nauki apostolskiej, na nowo akcentowanych przez Reformację oraz ruchy przebudzeniowe. Jako część Chrystusowego Kościoła powszechnego dążymy do wypełnienia swego posłannictwa: czystego zwiastowania ewangelii, właściwego udzielania sakramentów i prowadzenia życia ludu Bożego poprzez oddawanie czci Bogu Trójjedynemu, wzajemną służbę w miłości, pomoc potrzebującym oraz pozyskiwanie i nauczanie uczniów Chrystusowych. Realizacji wszystkich tych zamiarów przyświeca motto: „Obdarzeni wiarą – powołani do służby”.
Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest natchnione i bezbłędne Słowo Boże. Kościół odwołuje się do dziedzictwa Wyznania Augsburskiego z r. 1530, jak również i dalszych Ksiąg Symbolicznych tej konfesji, stanowiących wyraz historycznej i duchowej kontynuacji nauki ks. dra Marcina Lutra.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 18. 04. 2012 | 4519 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

SCEAV vyrůstá z apoštolského učení, které vyzdvihla reformace a probuzenecká hnutí. Jako součást všeobecné církve Kristovy touží naplňovat poslání: čistě zvěstovat evangelium, náležitě vysluhovat svátosti a žít životem Božího lidu skrze uctívání trojjediného Boha, vzájemnou službu v lásce, pomoc potřebným a získávání a vyučování Kristových učedníků. To vše realizuje v duchu motta „Obdařeni vírou – povoláni ke službě“.
Základem učení církve je Bible, to jest inspirované a bezchybné Boží slovo. Církev se hlásí k odkazu Augsburského vyznání z r. 1530, jakož i k dalším symbolickým knihám tohoto vyznání, které tvoří výraz historické a duchovní souvislosti s učením Dr. Martina Luthera.

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 18. 04. 2012 | 4459 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Nahrávky a pořádky bohoslužeb

Nahrávky vybraných bohoslužeb ve formátu mp3 můžete stahovat z tohoto odkazu nahrávky bohoslužeb.

Pořádky bohoslužeb ve formátu pdf můžete stahovat zde pořádek bohoslužeb.


| Celý článek... | Autor: bogdan | Vydáno dne 28. 03. 2009 | 15818 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Naše poslání

Skrze náš každodenní život s Bohem šířit dobrou zprávu o spasení v Ježíši Kristu

| Autor: jak | Vydáno dne 27. 02. 2008 | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Naše vize

My, členové Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché,

chceme nabídnout Havířovským spoluobčanům a všem ze širokého okolí, prostory svého chrámu v Havířově Suché, sborového domu v Havířově Suché, kaple v Horní Suché. V těchto prostorech, ale i dalších nám blízkých, soukromých či veřejných, chceme přicházet mezi nevěřící i věřící s nabídkou různých témat potřebných jak k osobnímu růstu, růstu farního sboru v Suché, tak i takových které posilují mezilidské vztahy. Chceme využít širokého spektra možností oslovení jednotlivců i skupin, od příjemného kontemplativního prostředí našeho chrámu, po kvalitativní výklad Písma, práci s dětmi, atd.

Otevřeme v rámci možností, jež chrám a naše církev dovoluje, prostor na setkání s Bohem těm, kteří ho hledají a adekvátním způsobem jej chtějí chválit.

Každý nevěřící, který chce k nám přijít, má u nás otevřenou náruč a my mu půjdeme vstříc. Všemi těmito aktivitami, maximální vlídnosti, vstřícnosti a komunikativnosti, chceme sloužit a být viditelní Havířovským, ale i všem ostatním, kteří nás budou potřebovat.

Věříme, že s pomocí Boží, touto cestou rozšíříme aktuální členskou základnu o nové členy Boží rodiny.


| Autor: jak | Vydáno dne 27. 02. 2008 | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Naše cíle

1. V souladu s etapami vize, vytvořit pro každou oblast samostatný tým (T: 2009)
2. Vytvořit každoročně 5 akcí pro Havířovskou veřejnost (T: 2009)
3. Vytvořit proces vzdělávání, který bude motivovat a budovat členy sboru (T: 2010) např. školení, vzdělávací skupinky
4. Získat nového placeného služebníka (T: 2012)
5. Navýšit počet členů sboru o 20 (T: 2012)


| Autor: jak | Vydáno dne 27. 02. 2008 | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Kdo jsme

Suchá Lípa 07

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 25. 02. 2008 | 3911 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Sborový život

Nahrávky a pořádky bohoslužeb najdete zde.

| Celý článek... | Autor: bogdan | Vydáno dne 10. 10. 2007 | 16490 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

O nás

Sušská rybka, blog sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Suché

| Celý článek... | Autor: bogdan | Vydáno dne 04. 10. 2007 | 19857 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Informace o nás

Kontaktní informace


| Celý článek... | Autor: bogdan | Vydáno dne 15. 09. 2007 | 17940 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Nejbližší akce

KAL_ZADNE_NEJBL_AKCE

Novinky
18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

28.12.2016: Porządek nabożeństw - 2017 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2017. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke ztažení zde.

© 2003-2018 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.