Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Fotogalerie

Informace

Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016

Zprávu ze života a práce sboru najdete níže.

V papírové podobě jí obdržíte ve sboru...

Wstęp biblijny

Zgromadzenie Zborowe jest integralną częścią nabożeństwa niedzielnego, z kazaniem na wyznaczony tekst – tym razem na 2. Niedzielę Pasyjną Reminiscere.


Statystyka

Zbór nasz liczy 323 dusze. W roku sprawozdawczym miało miejsce 9 chrztów; z tego 3 dziewczynek, 5 chłopców, 1 osoby dorosłej – była chrzczona mama i jej dzieciątko. 6 chrztów odbyło się w języku czeskim, 2 w polskim, 1 w czeskim i słowackim.

Miały miejsce 3 śluby; 2 polskie, 1 czeski; 2 z kościoła, 1 open air nad Zalewem Cierlickim.

Odbyło się 14 pogrzebów; 7 mężczyzn, 7 kobiet; 6 w języku czeskim, 7 w polskim, 1 czesko-polski; 9 z kościoła, 4 z domu obrzędów w Suchej Górnej, 1 z domu obrzędów na Szumbarku; 7 do kremacji, 7 do ziemi lub grobowca; 1 w wąskim kęgu rodziny.

Do konfirmacji przystąpiło 6 osób; 3 języka czeskiego, 3 polskiego; 4 dziewczęta, 2 chłopców. Obecnie do tej uroczystości przygotowuje się 3 konfirmantów polskich.


Prezbiterzy i pracownicy zborowi

Skład prezbiterstwa: Růžena Jurczková (kuratorka zboru), Petr Tacina (wicekurator, delegat na Synod), Maryla Marek, Pavlína Prokopová, Leszek Durczok, Jan Marek, Roman Mikula, Karel Molinek, Karel Pawlas, Bogdan Tacina, Lech Nierostek (zastępca). Pastorem zboru jest ks. Janusz Kożusznik (który jest także administratorem parafii w Cierlicku), duszpasterzem pomocniczym ks. Ondřej Prokop, który jest kapelanem szpitalnym w Fakultní nemocnici Ostrava, pomaga także w służbie duszpasterskiej w szpitalu hawierzowskim, gdzie jako kapelanka służy jego małżonka Pavlína Prokopová. Ks. Prokop obsługuje także wszelkie godziny biblijne na terenie miasta Hawierzowa (w większości zbór błędowicki). Do Ostrawy Poruby jeżdżą też na nabożeństwa ochotnicy z naszego zboru.

Kasjerką zboru jest s. Krystyna Tacinowa, księgową s. Hana Mikešová z Szumbarku, zborowniczka parafii w Olbrachcicach. Pracę z dziećmi prowadzi i koordynuje katechetka s. Edita Nierostková, która pracuje także w szkołach na terenie zborów w Cierlicku, Olbrachcicach i Stonawie.

Agendę cmentarza prowadzi s. Pavlína Prokopová, która wykonuje tę pracę dobrowolnie, obok swojej służby duszpasterskiej w Szpitalu z Polikliniką Hawierzów oraz innych, prywatnych placówek służby zdrowia na terenie miasta. Nad stroną techniczną prac na cmentarzu czuwa br. Karol Pawlas, prezbiterzy Jan Marek, Piotr Tacina i Bogdan Tacina nieodpłatne koszą trawę na terenie cmentarza oraz ogrodu wokół kościoła. Dziękujemy wszystkim za ich wielkie zaangażowanie w pracę parafialną.

Niezwykle istotnym elementem nabożeństwa ewangelickiego jest wspólny śpiew i muzyczna oprawa zgromadzeń. Podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych w kościele oraz kaplicach, podczas pogrzebów i ślubów, godzin biblijnych, spotkań dla kobiet oraz nierzadko nabożeństw i godzin biblijnych w domach opieki na terenie miasta akompaniują nam nasi organiści Helena Folwarczna oraz Jakub Prokop. Należy tutaj podkreślić ich dyspozycyjność w obliczu wielu innych obowiązków (pani organistka corocznie już od września wypieka opłatki oraz szulki świąteczne dla większości zborów na naszym Śląsku Zaolziańskim; młody organista uczy w szkole muzycznej gry na akordeonie, a równocześnie sam studiuje w Ostrawie).

Dziękujemy pp. Marii i Tadeuszowi Farnym za troskę o ten Dom Boży, siostrom Růžence Jurczkowej i Helence Hennerowej za utrzymanie porządku w domu zborowym, pp. Elżbiecie i Franciszkowi Przeczkom za troskę o kaplicę w Suchej Górnej, br. Stanisławowi Firli za utrzymanie zieleni przy domu zborowym. Służbę kościelnego w kaplicy w Suchej Górnej pełni br. prezbiter Roman Mikula, zaś w kościele w dyżurach zmieniają się bracia: Dariusz Bieńkowski, Stanisław Firla, Karol Molinek, Lech Nierostek, Zbyszek Nierostek, Karol Pawlas, Jan Spišak i Bogdan Tacina.

Wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom w pracy parafialnej należy się ogromne uznanie za serce i wkład pracy, za współodpo-wiedzialność za pracę zboru, wielką aktywnośc i zaangażowanie – dotyczy to wymienionych w tym oraz dalszych punktach oraz wszystkich niewymienionych z imienia i nazwiska. Serdeczne „Bóg zapłać” za waszą pracę i służbę!


Majątek zboru

W dziedzinie prawno-majątkowej nie zaszły w roku sprawozdawczym żadne zmiany.


Nabożeństwa

W roku sprawozdawczym miało miejsce w naszym zborze 76 nabożeństw: 54 w kościele, 13 w kaplicy w Suchej Górnej, 9 w domu zborowym oraz przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia nabożeństwa spowiednio-komunijne w domu opieki w Suchej Górnej. W nabo-żeństwach w kościele, gdzie prowadzona jest regularna statystyka, biorą udział średnio 54 osoby (w sumie 2906 uczestników). Do Suchej Górnej uczęszcza ok. 15-20 osób. W nabożeństwach w domu zborowym bierze udział 20-30 osób.

Według harmonogramu odbywały się też w roku sprawozdawczym nabożeństwa w szpitalu, sanatorium Kochová na Szumbarku, w domu opieki Helios w Hawierzowie, jak również godziny biblijne w domach opieki i nabożeństwa w kaplicy na Szumbarku w ramach pomocy zborowi błędowickiemu.

Obok miejscowych duszpasterzy Słowem Bożym służyli gościnnie: ks. Marcel Krajzl (rzymkat.), ks. Marek Lukášek (ČCE Český Brod), ks. Adam Podżorski (PE-A Skoczów), ks. Roman Dorda, diak. Dawid Pasz, ks. dr Miriam Szőkeová (Prášilová), ks. Bolesław Firla, ks. Renáta Firlová, teol. Tomasz Halama, ks. dr Lucjan Klimsza i ks. sen. dr Vladislav Volný jr.

Nabożeństwa muszą być „kompatybilne” z oczekiwaniami zborowników, a z drugiej strony zawsze są pewnym kompromisem ze względu na różnice wieku, stylu pobożności, rodzaju preferowanej muzyki itp. Dlatego znając profil uczęszczających na nabożeństwa oraz tych, którzy są na nie zapraszani, staramy się zachowywać w tej mierze równowagę. Ludzie oczekują, żeby nabożeństwo było uroczyste, by motywowało do życia wiary na co dzień, było formą ściszenia i duchowego odpoczynku, „doładowania akumulatorów”. Ważne są u nas wszelkie rocznice, wspomnienia zgasłych członków rodzin, podkreślenie owego rodzinnego i wielopokoleniowego charakteru. Nie staramy się więc wprowadzać jakichś nowinek „na siłę”, tylko ot tak, dla idei...

Od lat w przebieg liturgii włączeni są różni zborownicy. Staramy się, żeby każde nabożeństwo było trochę inne, a zarazem miało stały szkielet, ład i porządek. Lektorzy czytają teksty biblijne, Powszechna Modlitwa Kościoła na koniec jest zawsze powszechna: albo poszczególne osoby wychodzą do przodu i przedstawiają swoje intencje modlitewne, zmawiają modlitwy, a zbór odpowiada „Kyrie eleison”, albo też pozostają w ławkach i stamtąd modlą się „jak kogo Duch prowadzi”. Czasami jest jeszcze inaczej, łączymy te formy, wprowadzamy nowe. Przy czym aktywność przy modlitwach jest lepiej przyjmowana niż podczas czytania tekstów (mamy więc kilka sprawdzonych osób, którym czytania powierzamy – najczęściej podczas nabożeństw w kościele, szpitalu, domach opieki czy kaplicy w Suchej Górnej czyta teksty br. Stanisław Gąsiorek).

Od wielu lat standardem jest ekran, projektor i wyświetlanie wszystkiego, co pomocne jest do przeżywania nabożeństwa. Wszelkie czytane teksty śledzić można na dużym ekranie, są tam zawsze wszystkie pieśni i części liturgii, co jest pomocne zwłaszcza wobec dwujęzyczności (nie każdy musi znać modlitwy w obydwu językach) oraz przy wprowadzaniu nowych elementów, jak np. alternatywne odpowiedzi liturgiczne, różne Wyznania Wiary w zależności od charakteru nabożeństwa, wspólny śpiew Modlitwy Pańskiej przy nabożeństwie z Wieczerzą Świętą itp. Ważne jest to także przy uczeniu nowych pieśni. Sprawdza się wyświetlanie zdjęć wspominanych osób przy przypominkach (oczywiście to sprawa dobrowolna rodziny). Staramy się też, by zdjęcia bedące „podkładem” do modlitw i części mówionych były odpowiednie, nie dekoncentrowały, ale pomagały skupić się na kontakcie z Bogiem i drugim człowiekiem.


Spowiedź i Komunia Święta

Obok spowiedzi i Komunii Świętej udzielanych indywidualnie (w domach lub szpitalu), podczas 20 nabożeństw spowiednio-komunijnych w kościele, w kaplicy w Suchej Górnej, domu zborowym oraz domu seniora w Suchej Górnej do Sakramentu Ołtarza przystąpiło łącznie 591 komunikantów; średnio 29 osób. Spowiedź i Komunia Święta odbywają się zawsze w ramach nabożeństwa.

Tradycyjnie na Wielki Czwartek, Święto Żniw oraz przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się nabożeństwa spowiednio-komunijne dla osób starszych, po których miały miejsce spotkania przy stołach. Dziękuję wszystkim, którzy zapewniają przywóz starszych oraz obficie i pięknie zastawione stoły (pp. Jadzia Miczka i Danka Firlowa).

Oprócz tego odbywały się nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą w domach opieki na terenie zboru błędowickiego oraz w kaplicy na Szumbarku.


Szkółka niedzielna

Souběžně s nedělní bohoslužbou probíhá setkání pro děti. Programy jsou připravovány tak, aby děti mohly formou přiměřenou jejich věku a schopnostem prohloubit svoje biblické znalosti a aby byly povzbuzeny k osobnímu duchovnímu růstu. Dětem se v besídce věnuje Pavlína Prokopová, Edita Nierostková, Magda Nierostková a Marta Tacinová. Dlouhodobě je problémem, že možnost přicházet na besídku je využívána dost málo. Na besídce se tedy setkáváme ve velmi malém počtu, ale zase ráda vyzdvihnu, že jsou v našem sboru děti, které přicházejí na besídku věrně a pravidelně. (Edita Nierostková)


Kółka chrześcijańskie w szkołach

ZŠ Mládežnická, Havířov Podlesí – Ve školním roce 2015/16 využívalo na této škole možnost navštěvovat křesťanský kroužek 13 dětí. Od září 2016 se přidáním další vyučovací hodiny možnost přicházet na křesťanská setkání rozšířila i pro žáky šestých a sedmých tříd. V současné době se v této škole každé úterý setkává ve dvou skupinách 18 dětí. Jsou to děti ze SCEAV, ESK, AC i z rodin, které s křesťanstvím pouze nějakým způsobem sympatizují.

ZŠ v Horní Suché – V české základní škole v Horní Suché jsou křesťanská setkání pro děti každý pátek v čase od 12:30 do 14:20 hod. V roce 2016 do kroužku chodilo 15 dětí. V této škole byla setkání zaměřena především misijně, protože v uplynulém roce se zde sešla skupina dětí z rodin, které nejsou aktivně zapojeny do žádné církve. Na setkáních je dětem zvěstováno evangelium, prostřednictvím příběhů se seznamují s biblickým poselstvím, společně zpíváme, modlíme se, ale taky se bavíme, hrajeme hry a povídáme si o životě a o tom, co děti prožívají. (Edita Nierostková)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z polskim językiem nauczania w Suchej Górnej – W Suchej Górnej uczę religii w przedszkolu, gdzie uczęszcza 9 dzieci oraz w szkole podstawowej, gdzie spotykam się z grupką 8 dzieci. Pomimo tego, że nie są to zbyt liczne grupy, jednak praca rozwija się tam bardzo pomyślnie i sądzę, że dzieci lubią te spotkania. Jestem wdzięczna panu dyrektorowi oraz kierowniczce przedszkola za otwarte drzwi i wzajemną współpracę. (Ewa Pawlas)


Klub „Paprsek“

Prostřednictvím dětského klubu Paprsek je dětem v Prostřední Suché poskytnuta možnost, zapojit se do nejrůznějších volnočasových a vzdě-lávacích aktivit a seznámit se s křesťanským poselstvím. Pravidelné schůzky probíhají každé úterní odpoledne v našem sborovém domě. Děti se v klubu seznamují se základy křesťanské etiky a prostřednictvím příběhů, her, písní a jiných aktivit jsou povzbuzovány k víře a k osobnímu vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. V roce 2016 bylo v klubu zapsáno 40 dětí, ale je třeba zmínit, že jen několik z nich chodí do klubu pravidelně. Kromě pravidelných setkání byla pro děti organizována i setkání v přírodě, speciální kluby a výjezdové akce. Navštívili jsme např. Slezsko-Ostravský hrad, hrad Hukvaldy, nebo haldu Emu v Ostravě. V červenci jsme měli s klubem třídenní pobyt v Rychalticích a děti na tuto akci velmi rády vzpomínají. Za spolupráci v klubu děkuji především Milanu Chobotovi, ale i všem dalším spolupracovníkům, kteří se dětem v uplynulém roce věnovali. Za děti z Paprsku, i za děti, které přicházejí na křesťanské kroužky ve školách, se modlím a o modlitby bych chtěla požádat i Vás. Děkuji. (Edita Nierostková)


Spotkania młodych

Przez kilka roczników staraliśmy się – może nieco „na siłę” – łączyć naukę konfirmacyjną ze spotkaniami dorostu. Obecnie nastał moment, kiedy konfirmantów trzeba prowadzić klasycznie, bo takie było życzenie rodziców, a i chłopcom (trzem) to odpowiada. Dorost zbiera się więc okazyjnie, nad czym pastor niezmiernie ubolewa i wierzy, że uda się to zmienić. Jest to niestety efekt braku liderów oraz problemów z osobami, którym prowadzenie dorostu zostało w przeszłości powierzone (pochodziły spoza zboru i poza zborem znów się znajdują – w innych społecznościach). Z powodu przerwy zdrowotnej pastora przez jakiś czas musieli działać samodzielnie i po czasie się, niestety, okazało, że brakuje pomysłów, spotkania coraz częściej były odwoływane... Przez następny rok pastor wszelkim wysiłkiem próbował to odbudowywać, ale efekty dają wiele do życzenia.

W roku ubiegłym uroczystość konfirmacji miała miejsce dnia 12 czerwca 2016. W tym roku zaplanowana jest na dzień 28 maja.


Godziny biblijne

Godziny biblijne w domu zborowym odbywają się regularnie w 1. i 3. niedzielę w miesiącu. Prowadzą je różni bracia czy siostry, nauczaniem biblijnym służą przeważnie miejscowi duszpasterze. W spotkaniach bierze udział ok. 10-15 osób. W ramach niektórych spotkań urządana jest projekcja filmów o tematyce chrześcijańskiej lub wykładów czy programów publicystycznych związanych z danym tematem.

Regularne godziny biblijne odbywają się także w domu seniora w Suchej Górnej; w 1. i 3. środę miesiąca. Bierze w nich udział ok. 15 osób. Na podkreślenie zasługuje wsparcie sióstr Elki Przeczkowej i Zośki Buryanowej, które odwiedzają mieszkańców domu, biorą aktywny udział w go-dzinach biblijnych, przygotowując zawsze dla uczestników jakąś małą niespodziankę w formie owoców czy drobnych słodyczy. Bardzo dobra jest też współpraca z szefową i personelem ośrodka.

W ramach współpracy na terenie miasta Hawierzowa pastorzy suscy prowadzą także godziny biblijne na 10 innych miejscach (domach seniora, kaplicach, na farze w Błędowicach).


Spotkania kobiet

W roku 2016 spotkaniom kobiet towarzyszył werset przewodni z 2 P 3,18: „Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy”.

9 spotkań odbyło się w domu zborowym, a jedno w Kościele Braterskim w Hawierzowie Suchej Średniej, gdzie uczestniczyłyśmy w spotkaniu „Křeslo pro hosta“. Spostrzeżeniami na temat wiary, rodziny, choroby i polityki dzielił się z zebranymi pan wicepremier Pavel Bělobrádek.

W roku sprawozdawczym zrealizowane zostały tematy podane z wyprzedzeniem w internecie na „Suskiej Rybce”: „Gdyby cię Jezus zapytał, czego chcesz, o co byś poprosiła?”, „Dlaczego zamykamy drzwi?”, „Dlaczego drzewa rosną w lesie?”, „Nigdy nie jesteś za stara!”, „Pokusa”, „Co powinnam uczynić, gdy zgrzeszę?”, „Upadek w życiu chrześcijańskim?”, „Decydowanie o tym, co jest słuszne, a co nie”, „Wątpliwości dotyczące istnienia Boga”. Spotkanie wrześniowe poprowadziła s. Pavlína Prokopová z mężem ks. Ondřejem Prokopem. Wzięłyśmy też liczny udział w ogólnokościelnych konferencjach kobiet w Trzyńcu i w Wiśle Jaworniku (PL). W pierwszy lutowy wtorek przyjęłyśmy zaproszenie sióstr z Czeskiego Cieszyna i uczestniczyłyśmy w ich spotkaniu kobiet Na Niwach. W ramach rewizyty w maju na nasze środowe spotkanie pań przyjechały siostry z Cz. Cieszyna.

Wyjazdy są możliwe dzięki uprzejmości pastorów (ks. Janusz Kożusznik i ks. Ondřej Prokop) oraz innych osób (Helena Biernatowa, Helena Cechelowa, Bronisława Kuxowa, Leszek Durczok, Jakub Prokop), które również służą czasem i samochodami.

Spotkania odbywają się niezmiennie co miesiąc (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej) w 3. środę w godz. od 16:30 do (+/–) 18:30. Cieszymy się z obecności pani organistki Heleny Folwarcznej, która służy akompaniamentem do spiewanych przez nas pieśni. Wszystkie siostry są KOCHANE i zawsze chętne do służby. Dziękuję im z modlitwą, prosząc zborowników o modlitwy za nasze spotkania w 2017 roku. (Maryla Marek)


Muzyka i śpiew

W naszym zborze działa chór kościelny, którego dyrygentem jest br. Jan Marek. Jesteśmy mu wdzięczni, że oprócz przypominania pieśni z dawniejszego repertuaru, uczy także pieśni nowych, opracowując do niektórych z nich akompaniament, z którego (nagranym) towarzyszeniem chór może później śpiewać. Jest więc w repertuarze chóru coraz więcej pieśni niedawno jeszcze uważanych za wyłącznie młodzieżowe, które dziś już stają się klasyką.

W roku sprawozdawczym chór śpiewał podczas nabożeństw i uroczystości w naszym zborze, a także – jak co roku – podczas spotkania ekumenicznego w styczniu. Chórzyści dołączyli także do połączonych chórów, które występowały podczas Spotkania pod Namiotem w Śmiłowicach oraz na uroczystościach senioralnych.

Już w roku ubiegłym nadmienialiśmy, iż coraz więcej jest w okolicy parafii, w których zanikają chóry, ponieważ nie ma już w nich kto śpiewać. Mniej to widać w licznych i tradycyjnych zborach „podgórskich”, natomiast w zborach dawnego Dolnego Senioratu problem ten jest nagminny. Dziękujemy naszym chórzystom za ich zaangażowanie i entuzjazm. Atmosfera na próbach jest bardzo dobra, obchodzone są wszelkie urodziny; kiedy chór ma przerwę, nie możemy się doczekać, kiedy znowu będzie próba. W ostatnim czasie przybyły 2 męskie głosy, niestety jeden z teno-rów ze względów zdrowotnych nie może brać udziału w próbach i występach, drugi z kolei dzieli swój czas pomiędzy równolegle odbywające się próby w dwóch chórach. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania zarówno panie, jak i panów, każdy głos się liczy i obecność każdej osoby jest dla nas niezwykle cenna.


Media i wydawnictwa

Na istniejącym od lat blogu parafialnym „Sušská rybka – Suska Rybka”, który był w naszym Kościele jednym z pierwszych w takiej właśnie konwencji (otwartego czasopisma internetowego, starającego się być stale żywym i aktualnym), znaleźć można także nagrania nabożeństw kościelnych czy różnych odbywających się tu koncertów – nie chodzi jednak o to, by miały one zastąpić żywy udział jednostki w społeczności Kościoła. Nagrania te mogą być ważne dla osób, które z powodu odległości albo stanu zdrowia nie mogą (choć bardzo by chciały) brać udziału w zgromadzeniach. Ponieważ zaś oferta przekazów on-line jest wokół nas na tyle bogata, wiele starszych osób zaś i tak z internetu ani nawet komputera nie korzysta, nie uważamy tego na razie w naszym zborze za priorytet. Bardzo istotny jest za to kontakt i przekaz informacji, które można później przekazać dalej tym, którzy komputera nie obsługują. Dlatego dość sporo jest osób, do których informacje docierają na bieżąco za sprawą poczty e-mail, wspomnianej wyżej „Suskiej Rybki” lub postów zamieszczanych na Facebooku.

Poniewaz zaś dostępne dziś środki techniczne pozwalają na tanie drukowanie materiałów dobrej jakości, na wszelkie imprezy zborowe mogą nas zapraszać plakaty czy zaproszenia kolorowe i na dobrym papierze, zaś o pracy zboru mogą informować wydawnictwa, których nakład bardzo szybko się wyczerpuje (prawie zawsze robimy dodruki).

Spora liczba zborowników abonuje miesięcznik kościelny „Přítel – Przyjaciel”, którego redaktorem naczelnym jest pastor zboru, jak również redagowany przez niego „Evangelický kalendář – Kalendarz Ewangelicki”. Wiele osób słucha także comiesięcznej audycji ekumenicznej „Głos Chrześcijan” autorstwa pastora zboru, na falach Czeskiego Radia Ostrawa 105,3 i 107,3 MHz.


Zarząd cmentarza

V roce 2016 proběhlo na faře 12 pravidelných setkání na úředních hodinách. Nájemci hrobových a urnových míst jsou vyzýváni k uhrazení nájmu písemnou formou. Někteří platí poplatek v hotovosti během úředních hodin, jiní využívají internetové bankovnictví.

Základní informace ze Zákona o pohřebnictví 256/2001Sb. jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu HM a na nástěnce hřbitova. V loňském roce došlo k několika zrušení hrobových míst, ale také k pronájmu nových urnových míst.

Veškeré služby a práce, které vykonávají naši sborovníci, jsou konány bez nároku na odměnu. Děkuji za pravidelnou údržbu hřbitova a sekání trávy br. Pawlasovi, br. Tacinovi, br. Markovi, br. Durczokovi. Za pomoc sborovým sestrám při třech brigádách s uklizením chodníků, křovin a celkové údržby hřbitova a okolí. Při vedení účetní správy hřbitova děkuji za pomoc a rady s. Cechelové a s. Tacinové.

Hřbitov je udržovaný a upravený. Plány do budoucna: úprava dalších chodníků, inzerát o pronájmu HM do Radničních listů, spolupráce s kameníkem p. Stachelem. (Pavlína Prokopová)


Sprawy gospodarcze i plan pracy

W ciągu całego roku sprawozdawczego na bieżąco prowadzone były prace związane z utrzymaniem naszych obiektów: kościoła i domu zborowego oraz ich otoczenia. W związku z tym szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się wszystkim, którzy w ramach brygad i poza nimi w prace te się włączali – ogromne dzięki i wielkie „Bóg wam zapłać” za wasz wkład!

W sierpniu dokonaliśmy własnym sumptem wymiany okien w całym budynku domu zborowego i PZKO. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy darowali środki na ten cel oraz p. Piotrowi Tacinie za organizację i koordynację prac.

W domu zborowym zainstalowany został także bojler elektryczny do ogrzewania wody, jest zamontowany w komórce (tzw. „kumbałku”), skąd woda poprowadzona jest do kuchni. Dotychczasowy ogrzewacz przepływowy był niewystarczający, zwłaszcza kiedy po różnych imprezach potrzeba naraz więcej ciepłej wody do zmywania naczyń. Bojler 20-litrowy darowała ofiarodawczyni z Cieszyna, zamontowali go nasi bracia Karol Pawlas i Tadeusz Farny. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

Największą inwestycją będzie dla nas w roku bieżącym generalny remont organów. Firma braci Tomasza i Daniela Hławiczków opracowała w styczniu br. nowy kosztorys, oparty na obecnym stanie instrumentu. Kwota końcowa uległa podwyższeniu, m.in. z powodu dodatkowych prac, które przed kilkoma laty nie były jeszcze aktualne, a dziś ich przeprowadzenie jest konieczne (np. nowe poszycie dziurawego miechu głównego). Obecna cena za remont instrumentu wynosi 384 600,- kcz. Cena może się zmienić w zależności od stopnia uszkodzenia części, których stan będzie można oszacować dopiero po demontażu. W cenie zawarta jest dwuletnia gwarancja na oryginalne naprawione części oraz pięcioletnia gwarancja na nowy wentylator oraz miech. Podczas nadzwyczajnego Zgromadzenia Zborowego zdecydowaliśmy o rozpoczęciu inwestycji, prosząc także Radę Kościelną o jej potwierdzenie, zgodnie z naszymi przepisami. Niestety, dziś już wiadomo, że nie otrzymamy środków (50 % wymaganej sumy) z Funduszu Napraw i Inwestycji. Rada funduszu zaaprobowała nasz projekt i przekazała do odgłosowania Radzie Kościelnej, ta jednak odrzuciła a priori wszystkie wnioski o dotację, udzielając jedynie oprocentowanych pożyczek tym, którzy o nie wnioskowali.

W celu pozyskania finansów już rozpoczęły się w grudniu koncerty na ten cel; zwracamy się do indywidualnych ofiarodawców i firm, także do innych zborów ewangelickich, zwłaszcza w Polsce, prowadzone będą dalsze rozmowy z zarządem miasta. Tym samym prosimy nie tylko o ofiarność na powyższy cel, ale także Wasze modlitwy o tę sprawę. Serdecznie i gorąco dziękujemy tym, którzy już ofiarowali środki na remont organów. O postępach w zbieraniu funduszy, a także pracach remontowych informować będziemy na bieżąco na blogu „Suska Rybka”. Wszyscy ofiarodawcy otrzymają, oczywiście, specjalne podziękowania oraz zaproszenie na uroczysty koncert inauguracyjny po zakończeniu prac. W okresie min. 4 miesięcy nasze organy będą nieczynne, do akompaniamentu podczas nabożeństw będziemy używali instrumentu elektronicznego. Prace remontowe mogą rozpocząć się w kwietniu (dubnu).

Ponadto przed nami naprawa cokołu w domu zborowym – woda i mróz przez parę sezonów zrobiły swoje, trzeba obmurowanie wykonać na nowo na ścianach od strony kancelarii i wejścia do szatni; z tym związana jest naprawa pękających z tych samych powodów schodów do domu zborowego, jak również naprawa bądź wymiana drzwi wejściowych do domu zborowego, które znajdują się w bardzo złym stanie; szacunkowy koszt drzwi o wymiarach 1400 x 2100 mm to 30 000,- kcz. W dalszym ciągu czeka nas wykonanie izolacji północnej ściany kościoła (cca 20 mb.), łącznie z wymianą nawierzchni przyległego chodnika prowadzącego do zakrystii; szacunkowy koszt: 55 000,- kcz.


Ważniejsze wydarzenia z życia religijno-kościelnego w roku sprawozdawczym

 • 3. 1. Spotkanie Noworoczne prezbiterstwa, chóru oraz współpracowników zborowych,
 • 4. 1. spotkanie ekumeniczne w domu zborowym w ramach Aliancyjnego Tygodnia Modlitw (kazanie ks. Marcel Krajzl),
 • 20. 1. spotkanie „Křeslo pro hosta“ w ramach ekumenicznej współpracy Kościołów z wicepremierem Pavlem Bělobrádkiem,
 • 2. 2. wycieczka kobiet do Czeskiego Cieszyna (udział we wspólnym spotkaniu z siostrami ze zboru Na Niwach),
 • 7. 2. koncert Jany i Toma Buchtów w ramach nabożeństwa,
 • 24. 3. nabożeństwo i spotkanie nie tylko dla starszych na Wielki Czwartek,
 • 15. - 17. 4. ewangelizacja Pro Christ,
 • 24. 4. wycieczka ze zboru w Nieborach – występ chóru na nabożeństwie, zwiedzanie kościoła w Karwinie, obiad w domu zborowym,
 • 13. 5. wycieczka dorostu i konfirmantów do Suchdolu nad Odrą,
 • wizyta pań ze zboru w Czeskim Cieszynie Na Niwach, wspólne spotkanie w domu zborowym, zwiedzanie kościoła,
 • 20. 5. wyjazd dorostu i konfirmantów na spotkanie młodzieży w Trzyńcu,
 • 22. 5. udział pastora i zborowników w ewangelizacji przy kościele Jezusowym w Cieszynie,
 • 27. 5. wycieczka dorostu i konfirmantów do Muzeum Reformacji w Cieszynie,
 • 12. 6. uroczystość konfirmacji,
 • 16. 6. zgromadzenie senioralne w Błędowicach,
 • 25. 6. wycieczka zborowa: Hradec nad Moravicí, Hodslavice,
 • 9. 7. udział pastora i zborowników w spotkaniu przyjaciół Open Doors w Brennej,
 • 15. 7. chór uczestniczy w połączonym śpiewie na Spotkaniu pod namiotem w Śmiłowicach,
 • 6. 8. udział pastora i zborowników w rocznicy Tragedii Żywocickiej,
 • 7. 8. pamiątka założenia – występ zespołu Dla Niego ze Skoczowa, kazanie ks. Adam Podżorski, wspólna wycieczka po okolicy,
 • 21. 8. Niedziela Diakonii – kazanie diak. Dawid Pasz, udział reprezentantów ośrodków diakonijnych,
 • 4. 9. nabożeństwo rodzinne i festyn zborowy „Royloučení s prázdninami“,
 • 18. 9. udział w Ewangelickim Dniu Kościoła w Trzanowicach,
 • 9. 10. spotkanie żniwowe dla starszych,
 • 12. 10. udział pastora i zborowników w spotkaniu na 150-lecie Matki Ewy w Dzięgielowie,
 • 30. 10. senioralna Uroczystość Reformacyjna w naszym kościele na rozpoczęcie Jubieluszowego Roku Reformacji z udziałem Biskupa Kościoła, występami połączonych chórów, słowo: ks. Marek Lukášek (ČCE Český Brod),
 • 31. 10. udział pastorów i zborowników w uroczystości rozpoczęcia Roku Reformacji w kościele Jezusowym Cieszynie,
 • 1. 11. pastor gościem TV Noe,
 • 4. 11. wycieczka konfirmantów do Muzeum Reformacji w Cieszynie,
 • 19. 11. udział pań (i pastorów) w konferencji kobiet w Wiśle Jaworniku,
 • 11. 12. Koncert Adwentowy chóru Gimnazjum Komeńskiego z Hawierzowa w ramach Projektu Ratowania Organów,
 • 11. 12. spotkanie adwentowe dla starszych,
 • 18. 12. Koncert Adwentowy zespołu Niezapominajki w ramach Projektu Ratowania Organów.


Kilka słów na zakończenie

Obecnie żyjemy w zborze generalnym remontem organów oraz akcjami, które dzieją się na bieżąco w zborze, Kościele, okolicy, ekumenii. Ważny jest Jubileusz 500-lecia reformacji, także kontakty partnerskie, dzięki którym w nieco innym wymiarze (muzycznym) chcemy świętować nieco spóźniony z powodu obowiązków pastora w Cierlicku oraz Zgromadzenia Zborowego Światowy Dzień Modlitwy Kobiet z panią pastorową Ewą Kononienko-Pawlas z Tomaszowa. Cieszy fakt, iż zborownicy, i to nie tylko prezbiterzy, bardzo zaangażowani są w propa-gowanie idei „Ratowania organów w kościele ewangelickim w Hawierzowie Suchej”, pozyskują sąsiadów, którzy gotowi są darować mniejsze czy większe datki na remont. Na bieżąco odwiedzane są osoby chore i starsze (przez współzborowników – obok „programowych” odwiedzin pastora); ta sprawa także zbliża ludzi i cementuje. Staramy się, by relacje w zborze były maksymalnie szczere i otwarte. Dzięki temu, że żyjemy normalnie jako sąsiedzi, atmosfera w zborze jest rodzinna. I pewnie także dzięki temu jest wokół grono tzw. sympatyków zboru, którzy są wobec naszej pracy życzliwi i dają się zaprosić do wspólnej inicjatywy dla dobrej sprawy. Tak właśnie chcielibyśmy wykorzystywać odremontowane już organy – by częściej i odważniej móc organizować koncerty i akcje na cele charytatywne itp.

Demotywująco działały natomiast dyskusje na temat przyszłego finansowania zboru – gdy zborownicy sobie uświadamiali, że tak naprawdę znajdujemy się „na granicy” i może dojść do momentu, kiedy nie będzie finansów na samodzielne utrzymanie duszpasterza, na normalne bieżące życie zboru. Celem wielu publicznych dyskusji na ten temat podczas zebrań prezbiterstw oraz zgromadzeń zborowych było motywowanie do ofiarności, tymczasem mamy wrażenie, że to powodowało odwrotny efekt i nieco psuło atmosferę entuzjazmu i nadziei. Jesteśmy zborem, który z łaski Bożej żyje na przekór nadziei i trudnej (w minionych latach) rzeczywistości, zborem który już kilkakrotnie skazany był na nieistnienie – chcemy więc żyć, istnieć, funkcjonować i świadczyć o cudzie Bożej łaski nadal!


W Hawierzowie Suchej, dnia 12. 3. 2017r.


ks. Janusz Kożusznik, pastor zboru

Růžena Jurczková, kurator| Autor: jak | Vydáno dne 08. 03. 2017 | 3145 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2019 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.