Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Fotogalerie

Informace

Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2017

Dne 18. 3. 2018 se v rámci nedělních služeb Božích konalo zasedání Sborového shromáždění. Níže najdete zprávu ze života a práce sboru.
Wstęp biblijny

Zgromadzenie Zborowe jest integralną częścią nabożeństwa niedzielnego, z kazaniem na wyznaczony tekst – tym razem na 5. Niedzielę Pasyjną.


Statystyka

Zbór nasz liczy 320 dusz. W roku sprawozdawczym miały miejsce 4 chrzty; z tego 3 dziewczynek, 1 chłopca. 3 chrzty odbyły się w języku czeskim, 1 w polskim.

Miał miejsce 1 ślub czesko-polski w naszym kościele.

Odbyło się 9 pogrzebów; 4 kobiet, 5 mężczyzn; 4 w języku czeskim, 3 w polskim, 2 czesko-polskie; 6 z kościoła, 3 z domu obrzędów w Suchej Górnej.

Do konfirmacji przystąpiło 3 chłopców języka polskiego.


Prezbiterzy i pracownicy zborowi

Skład prezbiterstwa: Růžena Jurczková (kuratorka zboru), Piotr Tacina (wicekurator, delegat na Synod), Maryla Marek, Pavlína Prokopová, Leszek Durczok, Jan Marek, Roman Mikula, Karel Molinek, Karel Pawlas, Bogdan Tacina, Lech Nierostek (zastępca). Pastorem zboru jest ks. Janusz Kożusznik (który jest także administratorem parafii w Cierlicku), duszpasterzem pomocniczym ks. Ondřej Prokop, który jest kapelanem szpitalnym w Fakultní nemocnici Ostrava, pomaga także w służbie duszpasterskiej w szpitalu hawierzowskim, gdzie jako kapelanka służy jego małżonka Pavlína Prokopová. Ks. Prokop obsługuje także wszelkie godziny biblijne na terenie miasta Hawierzowa (w większości zbór błędowicki). Do Ostrawy Poruby jeżdżą też na nabożeństwa ochotnicy z naszego zboru.

Kasjerką zboru jest s. Krystyna Tacinowa, księgową s. Hana Mikešová z Szumbarku, zborowniczka parafii w Olbrachcicach. Pracę z dziećmi prowadzi i koordynuje katechetka s. Edita Nierostková, która pracuje także w szkołach na terenie zborów w Cierlicku, Olbrachcicach i Stonawie. Agendę cmentarza prowadzi s. Pavlína Prokopová, która wykonuje tę pracę dobrowolnie, obok swojej służby duszpasterskiej w Szpitalu z Polikliniką Hawierzów oraz innych, prywatnych placówek służby zdrowia na terenie miasta. Nad stroną techniczną prac na cmentarzu czuwa br. Karol Pawlas, prezbiterzy Jan Marek, Piotr Tacina i Bogdan Tacina i in. nieodpłatne zajmują się utrzymaniem terenów zielonych wokół kościoła. Dziękujemy wszystkim za ich wielkie zaangażowanie w pracę parafialną.

Niezwykle istotnym elementem nabożeństwa ewangelickiego jest wspólny śpiew i muzyczna oprawa zgromadzeń. Podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych w kościele oraz kaplicach, podczas pogrzebów i ślubów, godzin biblijnych, spotkań dla kobiet oraz nierzadko nabożeństw i godzin biblijnych w domach opieki na terenie miasta akompaniują nam nasi organiści Helena Folwarczna oraz Jakub Prokop. Należy tutaj podkreślić ich dyspozycyjność w obliczu wielu innych obowiązków (pani organistka corocznie już od września wypieka opłatki oraz szulki świąteczne dla większości zborów na naszym Śląsku Zaolziańskim; młody organista uczy w szkole muzycznej gry na akordeonie, a równocześnie sam studiuje w Ostrawie).

Dziękujemy pp. Marii i Tadeuszowi Farnym za troskę o ten Dom Boży, siostrom Růžence Jurczkowej i Helence Hennerowej za utrzymanie porządku w domu zborowym, pp. Elżbiecie i Franciszkowi Przeczkom za troskę o kaplicę w Suchej Górnej, br. Stanisławowi Firli za utrzymanie zieleni przy domu zborowym. Służbę kościelnego w kaplicy w Suchej Górnej pełni br. prezbiter Roman Mikula, zaś w kościele w dyżurach zmieniali się w roku sprawozdawczym bracia: Dariusz Bieńkowski, Stanisław Firla, Karol Molinek, Lech Nierostek, Zbyszek Nierostek, Karol Pawlas, Jan Spišak i Bogdan Tacina.

Wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom w pracy parafialnej należy się ogromne uznanie za serce i wkład pracy, za współodpowiedzialność za pracę zboru, wielką aktywność i zaangażowanie – dotyczy to wymienionych w tym oraz dalszych punktach oraz wszystkich niewymienionych z imienia i nazwiska. Serdeczne „Bóg zapłać” za waszą pracę i służbę!


Majątek zboru

W dziedzinie prawno-majątkowej nie zaszły w roku sprawozdawczym żadne zmiany.


Nabożeństwa

W roku sprawozdawczym miało miejsce w naszym zborze 79 nabożeństw: 56 w kościele, 14 w kaplicy w Suchej Górnej, 9 w domu zborowym oraz przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia nabożeństwa spowiednio-komunijne w domu opieki w Suchej Górnej. W nabożeństwach w kościele, gdzie prowadzona jest regularna statystyka, bierze udział średnio 57 osób (w sumie 3184 uczestników). Do Suchej Górnej uczęszcza ok. 20 osób. W nabożeństwach w domu zborowym bierze udział 20-30 osób.

Według harmonogramu odbywały się też w roku sprawozdawczym nabożeństwa w szpitalu, sanatorium Kochová na Szumbarku, w domu opieki Helios w Hawierzowie, jak również godziny biblijne w domach opieki i nabożeństwa w kaplicy na Szumbarku w ramach pomocy zborowi błędowickiemu.

Obok miejscowych duszpasterzy Słowem Bożym służyli gościnnie: ks. Mieczysław Augustynowicz (rzymkat.), ks. David Tyleček (rzymkat.), ks. Jakub Retmaniak (LEKAW), ks. Roman Dorda (KE-A, emer.), zaś z naszego Kościoła ks. bp Jan Wacławek, ks. Lukáš Borecki (Frydek), ks. Jan Fojcik (Nawsie), ks. dr Lucjan Klimsza (Uniwersytet Ostrawski), ks. Emil Macura (Karwina), diak. Zdena Pastuszkowa (Cz. Cieszyn), ks. Vilém Szlauer (Ostrawa) i diak. Lukáš Sztefek (Cierlicko).

Od lat w przebieg liturgii włączeni są różni zborownicy. Staramy się, żeby każde nabożeństwo było trochę inne, a zarazem miało stały szkielet, ład i porządek. Lektorzy czytają teksty biblijne, Powszechna Modlitwa Kościoła na koniec jest zawsze powszechna: albo poszczególne osoby wychodzą do przodu i przedstawiają swoje intencje modlitewne, zmawiają modlitwy, a zbór odpowiada „Kyrie eleison”, albo też pozostają w ławkach i stamtąd modlą się „jak kogo Duch prowadzi”. Od wielu lat standardem jest ekran, projektor i wyświetlanie wszystkiego, co pomocne jest do przeżywania nabożeństwa. Wszelkie czytane teksty śledzić można na dużym ekranie, są tam zawsze wszystkie pieśni i części liturgii, co jest pomocne zwłaszcza wobec dwujęzyczności (nie każdy musi znać modlitwy w obydwu językach) oraz przy wprowadzaniu nowych elementów, jak np. alternatywne odpowiedzi liturgiczne, różne Wyznania Wiary w zależności od charakteru nabożeństwa, wspólny śpiew Modlitwy Pańskiej przy nabożeństwie z Wieczerzą Świętą itp. Ważne jest to także przy uczeniu nowych pieśni. Sprawdza się wyświetlanie zdjęć wspominanych osób przy przypominkach (oczywiście to sprawa dobrowolna rodziny). Staramy się też, by zdjęcia bedące „podkładem” do modlitw i części mówionych były odpowiednie, nie dekoncentrowały, ale pomagały skupić się na kontakcie z Bogiem i drugim człowiekiem.


Spowiedź i Komunia Święta

Obok spowiedzi i Komunii Świętej udzielanych indywidualnie (w domach lub szpitalu), podczas 19 nabożeństw spowiednio-komunijnych w kościele, w kaplicy w Suchej Górnej domu zborowym oraz domu seniora w Suchej Górnej do Sakramentu Ołtarza przystąpiło łącznie 563 komunikantów; średnio 30 osób. Spowiedź i Komunia Święta odbywają się zawsze w ramach nabożeństwa. Tradycyjnie na Wielki Czwartek, Święto Żniw oraz przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się nabożeństwa spowiednio-komunijne dla osób starszych, po których miały miejsce spotkania przy stołach. Dziękuję wszystkim, którzy zapewniają przywóz starszych oraz obficie i pięknie zastawione stoły (pp. Danka Firlowa, Jadzia Miczka, Irka Brzeżańska).


Praca z dziećmi i młodzieżą

Szkółka niedzielna

Sušská nedělní besídka je co do počtu děti opravdu malá, ale zato stálá, protože ti co chodí, chodí celkem pravidelně. Dětem se v besídce v roce 2017 věnovala Pavlína Prokopová, Marta Tacinová a Nierostkovi. (Edita Nierostková)

Kółka chrześcijańskie w szkołach

– ZŠ Mládežnická, Havířov Podlesí: V této škole jsou křesťanské kroužky každý čtvrtek. V roce 2017 navštěvovalo křesťanský kroužek 16 dětí. Od září 2017 využívá možnost přicházet na křesťanská setkání 13 dětí. Jsou to žáci od první až po sedmou třídu, takže jsou podle věku rozděleni do dvou skupin.

– ZŠ v Horní Suché: Křesťanské kroužky zde probíhají v pátky. Aktuálně je přihlášeno 20 dětí. Na přání některých rodičů jsem od září 2017 jednu vyučovací hodinu přidala a ta je určena speciálně pro prvňáky, takže se v této škole děti na křesťanském kroužku setkávají ve třech skupinách. Většina dětí, které v této škole na křesťanský kroužek přicházejí, nechodí pravidelně nikam do církve, takže kroužky jsou zaměřeny především evangelizačně. (Edita Nierostková)

– PSP i przedszkole Sucha Górna: W polskim przedszkolu w Suchej Górnej spotykam się z grupką 9 dzieci, a w szkole mam w tym roku tylko małą grupkę 5 uczniów. Z życzeniami Bożego prowadzenia – Ewa Pawlas.

Klub „Paprsek“

Paprsek je křesťanským volnočasovým klubem pro děti a mládež. Děti se v klubu seznamují s křesťanskými hodnotami a na pravidelných úterních setkáních prostřednictvím příběhů a vyprávění mají možnost slyšet biblické poselství. V klubu se snažíme být pro děti oporou a pomáhat jim v celkovém osobnostním rozvoji. Chceme však dětem ukazovat i na Boží lásku k člověku a doprovázet je na jejich cestě víry.

V červnu jsme mohli pro děti uspořádat „Zahradní párty“ na které se klubové děti setkaly a mohly si i zasoutěžit s dětmi z Křesťanských kroužků ze ZŠ Mládežnické a ze ZŠ v Horní Suché.

Prázdniny jsme na počátku července s klubem uvítali třídenním pobytem v církevním středisku v Rychalticích. Hlavním tématem této akce se stala všechna podobenství, která se týkají setby, růstu a sklizně. V jednotlivých dnech jsme uvažovali o tom, jak Bůh chce zasévat své slovo i do našich srdcí a pomáhá nám, aby mohla naše víra růst.

Děti se mohly účastnit i jednodenních prázdninových výletů do aquaparku na Olešné a do Karviné, kde se děti mohly projet na lodičkách.

V prosinci do klubu dorazil s nadílkou Mikuláš a před koncem kalendářního roku jsme se s dětmi mohli před vánočními prázdninami rozloučit při společném vánočním setkání, kde jsme se mohli sdílet o tom, co kdo v roce 2017 prožil a nechybělo ani lámání oplatků s vzájemným přáním do příštího roku.

Statutární město Havířov podpořilo činnost klubu v roce 2017 dotací ve výši 10 000,- Kč. (Edita Nierostková)


Godziny biblijne

Godziny biblijne w domu zborowym odbywały się regularnie w 1. i 3. niedzielę w miesiącu. Od listopada 2017 r. wprowadziliśmy zasadniczą zmianę. Godziny odbywają się teraz w środy. Zatem w 1. i 3. środę miesiąca jest możliwość wzięcia udziału w godzinie biblijnej w domu seniora w Suchej Górnej o godz. 9:00, w 2. i 4. środę miesiąca odbywają się godziny biblijne w domu zborowym o godz. 16:30, zaś w 3. środę miesiąca odbywa się ponadto spotkanie kobiet – zob. osobny punkt niniejszego sprawozdania.

Godziny w domu zborowym prowadzą różni bracia czy siostry, nauczaniem biblijnym służą przeważnie miejscowi duszpasterze. W spotkaniach bierze udział ok. 10-15 osób. Niekiedy w ramach spotkań urządana jest projekcja filmów o tematyce chrześcijańskiej lub wykładów czy programów publicystycznych związanych z danym tematem.

W domu seniora Humanity Śląskiej w Suchej Górnej godziny biblijne prowadzi pastor. W spotkaniach, które odbywają się dwa razy w miesiącu, bierze udział ok. 15-20 osób. Są to spotkania w pełni ekumeniczne, bez rozróżniania, jakiego ktoś jest wyznania – punktem stycznym jest zwiastowanie i rozważanie Slowa Bożego. Na podkreślenie zasługuje wsparcie sióstr Elki Przeczkowej i Zośki Buryanowej, które przygotowują zawsze dla uczestników jakąś małą niespodziankę w formie owoców czy drobnych słodyczy; są też zawsze gotowe podzielić się świadectwem z życia wiary lub bieżących wydarzeń kościelnych. Współpraca z kierownictwem i personelem ośrodka jest wzorcowa, opiekunki chętnie pomagają klientom dostać się do świetlicy na spotkanie, przedtem przypominają i zachęcają do udziału. Mieszkańcy domu seniora bez względu na przynależność kościelną są też wiernymi czytelnikami miesięcznika „Přítel-Przyjaciel”, a polskojęzyczni słuchaczami audycji ekumenicznej „Głos Chrześcijan”.

W ramach współpracy na terenie miasta Hawierzowa pastorzy suscy prowadzą także godziny biblijne na 10 innych miejscach (domach seniora, kaplicach, na farze w Błędowicach).


Spotkania kobiet

Spotkania kobiet i w roku 2017 odbywały się co miesiąc (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej) w 3. środę miesiąca o godz. 16:30. Frekwencja wahała się w granicach 20-25 pań. W dalszym ciągu celem spotkań jest poznawanie Boga i Jego oczekiwań wobec swoich dzieci oraz poznawanie siebie nawzajem. Tematy można odnaleźć w internecie na „Suskiej Rybce”. W minionym roku rozważane były przykazania, a wersetami przewodnimi były: 5 Mż 10,12-13 - „Czego żąda od ciebie Pan, Twój Bóg! Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra” oraz 1 J 5,3 - „Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe”. Oprócz comiesięcznych spotkań brałyśmy udział w ogólnokościelnych konferencjach kobiet w Trzyńcu i w Dzięgielowie. Na prośbę pań, w roku 2018 spotkania odbywają się od godz. 16:00. Prosimy o modlitwy, by pojawiły się na naszych spotkaniach nowe osoby spragnione poznawania woli Bożej w codziennym życiu. Serdecznie zapraszam, w imieniu pań i swoim, do naszego grona. (Maryla Marek)


Muzyka i śpiew

W naszym zborze działa chór kościelny, którego dyrygentem jest br. Jan Marek. Jesteśmy mu wdzięczni, że oprócz przypominania pieśni z dawniejszego repertuaru, uczy także pieśni nowych, opracowując do niektórych z nich akompaniament, z którego (nagranym) towarzyszeniem chór może później śpiewać. Jest więc w repertuarze chóru coraz więcej pieśni niedawno jeszcze uważanych za wyłącznie młodzieżowe, które dziś już stają się klasyką.

W roku sprawozdawczym chór śpiewał podczas nabożeństw i uroczystości w naszym zborze, a także – jak co roku – podczas spotkania Aliancyjnego Tygodnia Modlitw w styczniu. Chórzyści dołączyli także do połączonych chórów, które występowały podczas Spotkania Generacji pod namiotem w Śmiłowicach.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania zarówno panie, jak i panów, każdy głos się liczy i obecność każdej osoby jest dla nas niezwykle cenna.


Generální oprava varhan

Od poloviny května do konce října 2017 proběhla v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché generální oprava varhan. Její provedení bylo možné především díky obětavosti dárců; rekonstrukce byla také podpořena Fondem oprav a investic Slezské církve evangelické a. v. a Magistrátem města Havířova. Opravu provedla firma Stavba, rekonstrukce, opravy a ladění píšťalových varhan – Tomasz a Daniel Hławiczka.

Varhany byly před opravou ve velmi špatném stavu. Skoro celý nástroj se stal nefunkční, rozsáhle poškozen dřevokazným hmyzem, rovněž byl silně poškozen píšťalový fond. Podstatná část nástroje je totiž starší než 150 let a pochází z varhan ve slovenských Velkých Bierovcích, jak se varhanářům podařilo zjistit během opravy. Celé varhany byly tedy demontovány, všechny součásti byly převezeny na dílnu a odborně zrestaurovány. Namontován byl nový ventilátor, který již nebude vhánět do varhan vzduch rozdílné teploty než je v kostele, což působilo rychlé rozlazování nástroje. Dále byly opraveny hrací stůl a varhanní skříň. Nově byl očalouněn měch a jednotlivé části varhan byly smontovány.

Zvláštností nástroje je kombinovaný způsob vzdušnic. V prvním manuálu se nachází pneumatický systém výpustný, načež v druhém manuálu je vybudován pneumatický systém tlakové kuželky. Ačkoliv je toto řešení netradiční, v případě menšího nástroje není problém s rychlostí ovládání a varhany jsou po opravě opět plně funkční. Slavnost uvedení varhan do provozu byla spojena s koncertem světoznámého varhaníka Dr. Krzysztofa Lukasa ze Stuttgartu, havířovského rodáka, který zahral skladby Johanna Sebastiana Bacha a Felixa Mendelssohna Bartoldyho.

Oprava varhan stala celkově 384 600,- Kč; z Fondu oprav a investic SCEAV jsme obdrželi 192 000,- Kč ; Magistrát města Havířova poskytl dotaci ve výši 25 000,- Kč; zbytek jsou dary sponzorů, většinou z řad našich sborovníků. Všem dárcům patří vřelý dík za finanční podporu – vroucí Pán Bůh zaplať za každý dar či dotaci! Bratřím Hlawiczkovým děkujeme za skvělou spolupráci a velmi pečlivě provedenou opravu.


Media i wydawnictwa

Na temat funkcjonalności blogu (czasopisma) internetowego naszej parafii „Suska Rybka” zostało już w sprawozdaniach zborowych i poza nimi powiedziane wiele. Blog przez kolejne lata swego działania sprawdza się jako doskonałe narzędzie kontaktu ze zborownikami – przekazywania na bieżąco potrzebnych informacji z życia parafii, Kościoła i naszego społeczeństwa, informowania o planowanych imprezach, retransmisji (audio) nabożeństw oraz koncertów w naszym kościele. Nasi zborownicy, sympatycy naszej parafii z bliska i z daleka śledzą na bieżąco, co dzieje się w zborze, okolicy, Kościele – po każdej imprezie poprzez link z „Suskiej Rybki” można dostać się do archiwum aktualnych zdjęć. Gdy w tym roku nie zamieściłem zdjęć z jednej z akcji zborowych, od razu były reakcje parafian i reklamacje tego faktu. Poprzez link na naszym blogu w najprostszy sposób można się też przekierunkować np. do archiwum audycji ekumenicznych „Głos Chrześcijan”, „Videonovinek SCEAV” czy polskich audycji w Czeskim Radio. Ponadto na bieżąco o życiu zboru informujemy się za pomocą poczty elektronicznej i Facebooka.

Od początku marca 2017 do dnia 7 marca 2018 odnotowano 5 864 odwiedziny naszego blogu. Odwiedziło go w tym czasie 2 880 użytkowników; z tego dla przykładu 1721 z Republiki Czeskiej, 727 z Polski, 107 ze Słowacji, 68 z USA, 47 z Niemiec, 21 z Wielkiej Brytanii, 16 z Kanady (podaję kraje, w których mieszkają nasi dawni zborownicy lub sympatycy parafii). Jeżeli chodzi o Republikę Czeską, 71 % odwiedzin było z kraju morawskośląskiego, 15 % z Pragi, pozostałe odwiedziny z innych regionów naszego państwa. W przypadku Polski odnotowano 35 % odwiedzin z województwa śląskiego, 26 % z województwa mazowieckiego (parafia partnerska w Tomaszowie Mazowieckim lub studenci ChAT?). W wypadku np. Kanady większość odwiedzin była z regionu Ontario (zaprzyjaźniona rodzina księdza ze zboru Aurora). Wśród odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych jest np. Floryda, gdzie mieszka nasza dawna zborowniczka z rodziną. Ciekawy jest też przegląd urządzeń, z których łączono się z naszym blogiem: 2 171 użytkowników (75,36 %) używało komputera osobistego, 591 użytkowników (20,51 %) smartfona („chytrý telefon“), 119 użytkowników (4,13 %) tabletu. Sympatyczny jest także nowy rekord wyświetleń zdjęć naszego kościółka na mapach Google – użytkownicy wyświetlili nasze zdjęcia ponad 30 000 razy.

Ponieważ dostępne środki techniczne pozwalają na tanie drukowanie materiałów dobrej jakości, na wszelkie imprezy zborowe mogą nas zapraszać plakaty czy zaproszenia kolorowe i na dobrym papierze, zaś o pracy zboru mogą informować wydawnictwa, których nakład bardzo szybko się wyczerpuje (prawie zawsze robimy dodruki). Przy ważniejszych imprezach, na które chcemy zaprosić szersze grono osób, umieszczamy plakaty w autobusach komunikacji miejskiej – pasażerowie przemieszczający się pomiędzy przystankami nie mają innej możliwości niż skupić – choć na chwilę – wzrok na plakatach umieszczonych w autobusie. Na bieżąco zamieszczamy także nieodpłatnie zaproszenia na imprezy zborowe w informatorze miejskim „Radniční listy“ docierającym bezpłatnie do wszytkich gospodarstw domowych na terenie miasta oraz „Informatorze” gminy Sucha Górna.


Zarząd cmentarza

V roce 2017 proběhlo na faře 12 pravidelných setkání na úředních hodinách. Několik schůzek proběhlo (3x) přímo na hřbitově. Nájemci hrobových a urnových míst jsou vyzýváni písemně k uhrazení nájmu písemnou formou. Někteří uhradí poplatek v hotovosti během úředních hodin, jiní využívají internetové bankovnictví.

Základní informace ze Zákonu o pohřebnictví 256/2001 Sb. jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu HM a na nástěnce hřbitova. V loňském roce došlo k několika zrušení hrobových míst, ale také k prodeji nových urnových míst.

Máme nejlevnější poplatky za hrobová místa v širokém okolí a veškeré služby a práce, které vykonávají naši sborovníci, jsou konány bez nároku na odměnu. Pravidelně několikrát v roce proběhla údržba hřbitova a sekání trávy. Také sborové sestry se přidaly k uklízení chodníku, křovin a okolí. Děkuji všem za čas a péči o hřbitov. Za pomoc a cenné rady s účetnictvím hřbitova děkuji s. Cechelové a s. Tacinové.

Hřbitov je udržovaný a upravený. Plány do budoucna: úprava dalších chodníků, inzerát o pronájmu HM do Radničních listů, spolupráce s kameníkem p. Stachelem. (Pavlína Prokopová)


Sprawy gospodarcze i plan pracy

Najważniejszą inwestycją był w roku sprawozdawczym remont generalny organów. Na staraniach o uzyskanie środków finansowych na ten cel skoncentrowane też były nasze wysiłki. Dzięki Bogu, akcja pomyślnie została sfinalizowana, przede wszystkim dzięki ofiarności naszych zborowników, sympatyków parafii, przychylności funduszu FOI naszego Kościoła i Rady Kościelnej oraz Magistratu Miasta Hawierzowa. Zbierając środki na remont skorzystaliśmy także z narzędzia w postaci portalu Darujme.cz. Remontowi generalnemu organów poświęcony jest osobny punkt niniejszego sprawozdania.

W ciągu całego roku sprawozdawczego na bieżąco prowadzone były prace związane z utrzymaniem naszych obiektów: kościoła i domu zborowego oraz ich otoczenia. W związku z tym szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się wszystkim, którzy w ramach brygad i poza nimi w prace te się włączali – ogromne dzięki i wielkie „Bóg wam zapłać” za wasz wkład!

Przed nami naprawa cokołu w domu zborowym – woda i mróz przez parę sezonów zrobiły swoje, trzeba obmurowanie wykonać na nowo na ścianach od strony kancelarii i wejścia do szatni; z tym związana jest naprawa pękających z tych samych powodów schodów do domu zborowego, jak również naprawa bądź wymiana drzwi wejściowych do domu zborowego, które znajdują się w bardzo złym stanie; szacunkowy koszt drzwi o wymiarach 1400 x 2100 mm to 30 000,- Kč.

W roku bieżącym, który w całym naszym Kościele ogłoszony został Rokiem Młodzieży pragniemy zwracać się do młodych z zachętą do większego aktywnego przejmowania współodpowiedzialności za życie i pracę zboru. Za pomocą ankiet chcielibyśmy poprosić młodych, by wskazali dziedziny życia zboru, w których mogliby aktywnie kształtować jego oblicze, służby do których mogliby się włączyć czy nowe gałęzie pracy, które dzięki ich zaangażowaniu można by rozwinąć.

Ugruntowaniu i dalszemu budowaniu dobrych relacji międzypokoleniowych w rodzinach oraz rodzinie naszej parafii służyć też mają imprezy, zwłaszcza te skierowane do całych rodzin, jak np. Popołudnia Rodzinne w naszym ogrodzie przykościelnym, wspólne wycieczki i in. Na dzień 17. 4. zaplanowana została wycieczka zborowa do Katowic, gdzie odwiedzimy parafię ewangelicko-augsburską i zwiedzimy kościół Zmartwychwstania Pańskiego, następnie w Muzeum Śląskim w podziemiach dawnej Kopalni Katowice zwiedzimy wystawę poświęconą dziedzictwu Reformacji na Śląsku, wyjedziemy też na dawną wieżę kopalnianą, by podziwiać panoramę centrum Katowic, zaś w dalszej części dnia odwiedzimy skansen w Chorzowie z ponad 70 obiektami architektury ludowej i miejskiej z 5 podregionów Śląska. Dnia 25. 5. w ramach Nocy Kościołów chcielibyśmy po raz pierwszy urządzić imprezę w naszym kościele (do tej pory przy tej okazji wykorzystywaliśmy tylko kaplicę w Suchej Górnej – nasz kościół znajduje się bowiem na uboczu i realizacja tego typu działań jest dosyć utrudniona). Korzystając ze współpracy z formacją Niezapominajki zamierzamy otworzyć w podwieczór tego dnia naszą świątynię celem urządzenia koncertu – przeglądu najpopularniejszych polskich przebojów drugiej połowy XX oraz początku XXI wieku. Mamy nadzieję, że fani Zespołu Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego nie zawiodą. Być może uda się koncert połączyć z jakimś dobrym celem charytatywnym, na który można by urządzić przy tej sposobności zbiórkę. Jesteśmy też otwarci na możliwość urządzenia wystawy w kościele. Zaś w niedzielę 10. 6. o godz. 15:00 odbędzie się Rodzinne Popołudnie – gościem programu w kościele będzie br. Honza Kubiš z Ostrawy, który zaprezentuje nam kilka swoich pieśni z akompaniamentem gitary, a obok tego mini-koncertu opowie także o pielęgniarskiej pracy środowiskowej (pečovatelské službě), jaką od lat prowadzi w Ostrawie i okolicy z ramienia Diakonii Śląskiej. Po tej chwili słowa, muzyki i modlitwy będzie czas na błogosławieństwo dla dzieci, a następnie gry, konkursy i inne atrakcje w ogrodzie przykościelnym. Przy okazji zbierzemy ofiarę na pracę Diakonii Śląskiej w naszym regionie. Otwartą pozostaje też kwestia zorganizowania wspólnego posiłku czy urządzenia festynu po nabożeństwie na pamiątkę założenia i poświęcenia naszego kościoła dnia 5. 8. Gościć będziemy Chór Misyjny z Cieszyna oraz dla równowagi któregoś z bardziej częskojęzycznych księży naszego Kościoła. Na niedzielę 2. 9. zaplanowana jest tradycyjna impreza „Rozloučení s prázdninami – Pożegnanie wakacji”. Na podstawie wstępnych ustaleń z zaprzyjaźnionymi artystami cieszyć się także możemy na kolejne koncerty organowe i kameralne w naszym kościele z wykorzystaniem odremontowanego „królewskiego instrumentu”.


Ważniejsze wydarzenia z życia religijno-kościelnego w roku sprawozdawczym

● 8. 1. Spotkanie Noworoczne prezbiterstwa, chóru oraz współpracowników zborowych,

● 9. 1. spotkanie ekumeniczne w domu zborowym w ramach Aliancyjnego Tygodnia Modlitw (kazanie ks. David Tyleček),

● 22. 1. nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – wyst. Chór „Sucha”, kazanie ks. Jakub Retmaniak,

● 28. 2. posiedzenie Rady Senioralnej w naszym domu zborowym,

● 5. 3. recital rodzeństwa Jany i Toma Buchtów w ramach nabożeństwa,

● 19. 3. Światowy Dzień Modlitw z Filipin w ramach nabożeństwa i popołudniowej godziny biblijnej – goście: Ewa Kononienko-Pawlas (słowo), Elżbieta Pawlas (organy),

● 13. 4. nabożeństwo i spotkanie nie tylko dla starszych na Wielki Czwartek,

● 17. 4. nabożeństwo senioralne na Poniedziałek Wielkanocny w naszym kościele; gość – ks. bp Jan Wacławek,

● 22. 4. udział naszych sióstr w konferencji kobiet w Trzyńcu,

● 28. 4. wykład prof. Daniela Kadłubca „500-lecie Reformacji i jej znaczenie dla Ziemi Cieszyńskiej“ w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Medycznego i naszego zboru,

● 13. 5. udział naszych sióstr w konferencji kobiet w Dzięgielowie,

● 21. 5. instalacja ks. biskupa Tomáša Tyrlíka – Czeski Cieszyn,

● 28. 5. uroczystość konfirmacji,

● 4. 6. Popołudnie Rodzin i koncert Adama Bubika w ramach Projektu Ratowania Organów w naszym kościele,

● 1. 7. wycieczka zborowa: Karniów, Trzemeszna-Osobłoga, zamek Moszna,

● 14. 7. udział naszych chórzystów we wspólnym występie połączonych chórów na Spotkaniu Generacji pod namiotem w Śmiłowicach,

● 5. 8. udział pastora i zborowników w rocznicy Tragedii Żywocickiej,

● 6. 8. pamiątka poświęcenia kościoła; gość – ks. Mieczysław Augustynowicz, rodzeństwo Jana i Tomáš Buchta,

● 3. 9. Pożegnanie Wakacji: „Jak rozpoczyna się rok szkolny w Korei”; gość – ks. Jiyun Jang z rodziną,

● 10. 9. Niedziela Diakonii,

● 17. 9. Dzień Ewangelicki Cieszyn – Czeski Cieszyn,

● 24. 9. udział w pamiątce założenia i Święcie Żniw w Gumnach, zaprzyjaźnionym filiale parafii cieszyńskiej,

● 1. 10. Święto Żniw – dopołudniowa uroczystość i popołudniowe spotkanie dla starszych z Wieczerzą Świętą,

● 6. 10. prelekcja ks. dra Marka Říčana „Co to jest gender” w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Medycznego i naszego zboru,

● 31. 10. 500 lat Reformacji – udział w ogólnokościelnym nabożeństwie w Trzyńcu,

● 5. 11. prezentacja organów po remoncie generalnym – bracia Hławiczkowie,

● 7. 11. udział zborowników i pastora w wykładzie dr. J. Szymeczka na 500-lecie Reformacji w ramach Platformy Interkulturalnej „Stolik Polski” w Ostrawie,

● 12. 11. poświęcenie organów po remoncie generalnym oraz uroczysty koncert dziękczynny; gość: dr Krzysztof Lukas,

● 3. 12. - 1. Koncert Adwentowy: Havířovské babky,

● 10. 12. - 2. Koncert Adwentowy: Ženský pěvecký sbor Šárka i przyjaciele,

● 17. 12. - 3. Koncert Adwentowy: Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego Niezapominajki.


Kilka słów na zakończenie

Hasło roku 2018 „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota” (Obj 21,6) mówi o ludzkich potrzebach oraz ich zaspokajaniu. Nieraz jako ludzie głośno sygnalizujemy oraz demonstrujemy swoje prawa i potrzeby, jednak nie zawsze są to potrzeby najistotniejsze. Zaspokojenie pragnienia jawi się jako najbardziej podstawowa potrzeba naszego ciała. Traktując tę potrzebę w sposób metaforyczny i odnosząc ją do sfery ducha winniśmy postrzegać ją również jako zasadniczą. Niezwykle trafnie ujął to Ojciec Kościoła św. Augustyn w bodaj najczęściej cytowanych słowach: „Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie, dlatego niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”. To jest owa podstawowa potrzeba i najważniejsze pragnienie człowieka, choć nie zawsze sobie to uświadamiamy albo też – w myśleniu wypaczonym, zdeformowanym przez grzech – wprost tej potrzebie próbujemy zaprzeczać. Każde życie, każda istota potrzebuje ożywczej siły, stale nowej, by rozkwitać i wydawać owoce, by żyć życiem pełnowartościowym i rozwijać się w sposób niczym nie skrępowany. W szczególności uświadamiamy to sobie w skojarzeniu z młodością – i tutaj pomocnym staje się ogólnokościelny Rok Młodzieży. Rozwój i wydawanie dobrych plonów odnoszą się jednak do każdej kategorii wiekowej. Szczególnie widocznym staje się ten fakt, gdy zetkniemy się z człowiekiem starszym albo wręcz w wieku sędziwym, który ma być może znacznie ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o możliwości ruchowe, a jednak jest osobą świeżą duchowo, otwartą na działanie Ducha Bożego i Jego Słowa, czerpiącą każdego dnia nową siłę do życia – taki człowiek stanowić może doskonałą inspirację dla niejednego młodego, sfrustrowanego i niezadowolonego z życia.

Jak widzimy, ożywienia mocą Ducha Świętego poprzez żywy kontakt ze Słowem Bożym doznawać możemy w każdym wieku. Obietnica Bożego Słowa dotyczy też całego naszego zboru – warunkiem zaczrepnięcia ze źródła jest jedynie pragnienie. Chcemy życzyć wszystkim naszym P.T. Zborownikom oraz Sympatykom pełnego korzystania z tego dobrodziejstwa. Życzmy też naszemu zborowi, by coraz bardziej stawał się miejscem wyszukiwanym w celu zaczerpnięcia owej siły życiodajnej, niezbędnej by prowadzić życie wartościowe i znaczące. Dlatego na koniec pozwolę sobie skierować do wszystkich życzenia zapożyczone z wydawanego w Polsce Kalendarza Ewangelickiego, gdzie tamtejszy zwierzchnik Kościoła biskup Jerzy Samiec tak zwraca się do członków Kościoła: „Drogie Siostry i Bracia, życzę Wam wszystkim doświadczania Boga, który daje pragnącemu wody ze źródeł życia. Życzę Wam bliskiej społeczności z Chrystusem, bo z Nim wszelkie nasze cele będą we właściwy sposób ukierunkowane. On zaspokoi nasze najważniejsze pragnienie”. Amen.


W Hawierzowie Suchej, dnia 18. 3. 2018 r.


(–) Růžena Jurczková, kuratorka

(–) ks. Janusz Kożusznik, pastor zboru| Autor: jak | Vydáno dne 07. 03. 2018 | 2297 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2019 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.