Sborové shromáždění

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

společné bohoslužby Slova Božího v rámci bohoslužeb výroční Sborové shromáždění volba presbyterstva na 4letou kadenci