3. neděle před koncem církevního roku

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

bohoslužby Slova Božího v jazyce českém sbírka pro práci s dětmi a mládeží v církvi