1. postní pátek

Sborový dům Havířov-Prostřední Suchá Budovatelů 3, Havířov

páteční postní bohoslužby Slova Božího v jazyce českém host: diak. Eduard Mitręga