Neděle paměti

Evangelická kaple Horní Suchá Evangelická kaple, Chalupnická, Horní Suchá, Česká republika

společné polsko-české bohoslužby Slova Božího

22. niedziela po Trójcy Świętej

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

společné polsko-české bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně

3. neděle před koncem církevního roku

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

bohoslužby Slova Božího v jazyce českém sbírka pro práci s dětmi a mládeží v církvi

Den pokání a modlitby

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

společné polsko-české bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně

Niedziela Wieczności

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

nabożeństwo w języku polskim

1. adventní neděle

Evangelická kaple Horní Suchá Evangelická kaple, Chalupnická, Horní Suchá, Česká republika

společné polsko-české bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně

1. niedziela w Adwencie

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

společné polsko-české bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně

2. adventní neděle

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

bohoslužby Slova Božího v jazyce českém

3. niedziela w Adwencie

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

Kolędowanie z Niezapominajkami - program świąteczny Zespołu Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego "Niezapominajki" pt. "Miejsce przy stole"

Štědrý večer

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

štědrovečerní společné polsko-české bohoslužby