Vážené vedení nemocnic, lékaři, zdravotníci a zaměstnanci zdravotnických zařízení!

Blížíme se k závěru roku 2021, který byl pro naši zemi a téměř celou naši planetu opět ve znamení šířící se pandemie nemoci covid-19. Byl to pro Vás další nesmírně náročný a namáhavý rok, neboť jste čelili obrovskému tlaku a náporu spojených s velkým počtem pacientů a mnohdy smutnými následky.

Velice si vážím Vašeho nasazení, zodpovědné a profesionální práce. Uvědomuji si, že Vaše obětavá práce překračuje rámec běžných povinností. Patří Vám velký obdiv a uznání, a především obrovské díky. Prosím, nenechte se znechutit či odradit útoky těch, kteří nemají ponětí, jak náročná je Vaše práce.

Z celého srdce Vám přeji, abyste nacházeli v tom nadcházejícím vánočním období tak velmi potřebnou oporu a podporu zejména u svých blízkých, nadřízených či přátel a mohli s nimi sdílet svoje starosti i radosti, těžkosti i zápasy a zakusili také intenzivní odpočinek v kruhu rodiny či blízkých osob.

Přeji Vám, aby poselství Vánoc o narození Ježíše v Betlémě, které zaznělo betlémským pastýřům od andělů, jste mohli prožít každý osobně a stalo se to inspirující realitou i pro Váš život uprostřed této nepokojné doby.

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (Evangelium Lukáše 2,10-11)

Také vy jste takovými anděly, posly, kteří přinášejí mnohým slovo naděje, pohlazení, povzbuzení a praktickou pomoc potřebným a nemocným. Kéž také zakoušíte určité andělské doteky od Vašich blízkých a milovaných a mnohých lidí, kteří jsou za Vás a Vaši práci opravdu vděčni.

Závěrem Vám chci sdělit, že naši nemocniční kaplani a pastoři jsou otevřeni pro ty, kteří by měli zájem o vzájemný rozhovor, chvíli naslouchání či praktickou pomoc. Může se na ně obrátit kdokoliv, kdo hledá pochopení, posilu a povzbuzení. Kontakty na naše nemocniční kaplany a faráře naleznete na našich webových stránkách kontakty

Přeji Vám, pokud možno, radostné, pokojné a požehnané Vánoce a do nového roku 2022 mnoho zdaru, zdraví a fyzických, psychických i duchovních sil.

 

S úctou

Tomáš tyrlík, biskup SCEAV

jak

jak

Leave a Reply