Evangelický den – Dzień Ewangelicki 2021

Po loňské pause, kdy se Evangelický den konal v rámci slavnosti jednotlivých seniorátů, máme letos opět příležitost sejít se jako celá církev. Rok 2021 byl vyhlášen v naší církvi Rokem solidarity, což zdůrazňuje, jak je důležité, abychom pamatovali jedni na druhé, v nouzi si vzájemně pomáhali, a o to více – když je možnost – toužili po přítomnosti toho druhého, po společných rozhovorech a modlitbě. Tuto skutečnost vystihuje autor Listu Židům, když píše: „Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“ (Žd 10,24-25)

Cílem společného shromáždění je tedy něco, co bývá překládáno jako „napomínání“, ve skutečnosti je tam však použito řecké slůvko „parakaleite“ – tedy povzbuzujte jedni druhé a také posilňujte, pomáhejte zvednout zrak, upevňujte, přineste naději. Kdy je toho nejvíc zapotřebí než v nejisté době, kdy se hroutí základy něčí existence, když nám umírají naši blízcí, když se obáváme o své zdraví či budoucnost? Nevíme, zda nepřijde na podzim další vlna epidemie, zatím jsme si užívali léta, prázdnin, dokonce jsme mohli vyjet na dovolenou. Konaly se tábory pro děti a mládež, i když ve zvláštním režimu. Máme za co Pánu Bohu děkovat, máme oč společně prosit. Příroda, která byla pro jedny zdrojem zotavení a získání nových sil, se však pro druhé stala ničivým živlem, jenž způsobil, že přišli o vše, co měli. O to více chceme projevovat vzájemnou solidaritu nejen s postiženými povodněmi či tornády, ale i se všemi potřebnými, které běžně máme vedle sebe.

V tomto duchu se bude konat letošní Evangelický den. Rozhodlo se, že proběhne v trochu „odlehčené“ podobě – totiž pouze dopoledne. A jelikož je zvykem, že tyto celocírkevní akce vždy připravuje jeden ze seniorátů naší církve, volba padla letos na Těšínsko-havířovský seniorát.

Srdečně vás tedy všechny zveme na bohoslužby do kostela v Českém Těšíně, Na Nivách, v neděli 19. září 2021 v 9.00 h. Zajištěn bude i program pro nejmladší – po společném zahájení v kostele se děti vydají na svůj program do dvou věkových skupin.

V rámci bohoslužeb zazní mj. svědectví o službě mezi uprchlíky, kterou vede a koordinuje Christian Refugee Service – skupina nadšených a obětavých křesťanů různých vyznání z Českého Těšína a okolí (včetně polské části Těšínska). Ve své službě cizincům, převážně tedy uprchlíkům, mají možnost osobně se setkat se stovkami lidí, kteří se z různých důvodů vydali na cestu daleko od domova. V jejich bezútěšné situaci, kdy jakákoliv hmotná pomoc není schopna pokrýt potřebu, Boží láska, kterou se snaží předávat, činí z humanitární pomoci osudová setkání. Na tuto službu chceme věnovat sbírku z našich společných bohoslužeb.

Po následné přestávce na malé občerstvení v areálu kostela budeme mít možnost zúčastnit se souběžně tří seminářů tematicky spojených s letošním heslem solidarity. Pořádat je budou: Slezská diakonie, Ústav Šance podaná ruka a Odbor mládeže naší církve. Proběhnou cca mezi 11.15 až 12.00 h.

Sejděme se tedy spolu na naší celocírkevní slavnosti, nezapomeňme na povinnou ochranu dýchacích cest a dezinfekci rukou, ale hlavně: buďme solidární ve vzájemné pomoci a povzbuzování se na cestě následování Pána Ježíše Krista!

Datum

Zář 12 2021
Expired!

Čas

9:00 - 12:00
Evangelický kostel ap. Petra a Pavla

Umístění

Evangelický kostel ap. Petra a Pavla
Na Nivách 2086/1, Český Těšín

Další událost

X
QR kód

Leave a Reply