iMUŽ – Konference pro muže

Konferenci tentokrát pořádá Evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku. Na stránkách pořadatele čteme:

Konferencia pre všetkých mužov, ktorí si uvedomujú, že ako muži sme v zápase. Zápasíme o to, akú úlohu máme v tejto dobe. Zápasíme s nedokonalosťou aj zlyhaním. Staviame sa zoči-voči pasivite a bojujeme o náš rozvoj a napredovanie. Či už premýšľame o spoločnosti, službe, alebo o našom osobnom duchovnom živote, je stále o čo bojovať.

Konferencia iMuž ponúkne lepšiu orientáciu a prax pre naše chlapské zápasy. Spoločne zažijeme intenzívnu sobotu v komunite chlapov. Čakajú nás prednášky, hudba, diskusia, rozhovory a mnoho ďalšieho. Si srdečne vítaný.

PROGRAM

08:00 Registrácia (do 8:45 hod.)
09:00 Otvorenie konferencie
09:30 Téma – Zacielený život (Marián Kaňuch)
10:00 Občerstvenie
10:30 Téma – Áno, som taký (Peter Hrubo)
11:00 Piesne
11:30 Téma – Pracuj na sebe (Slavo Slávik)

12:00 Čas na obed

13:30 Piesne, aktivita
14:00 Diskusia s hosťami – Aktívny muž (Laco Ivanecký, Petr Hechtberger, Ľubo Badiar)
14:30 Diskusie
15:00 Téma – Spiritualita iMuža (Lukáš Sztefek)
15:30 Záver
16:00 Dovidenia 2025

O TÉMACH

ZACIELENÝ ŽIVOT – bude hovoriť o role muža, jeho úlohách a cieľoch.

ÁNO, SOM TAKÝ – sa bude venovať mužským nedokonalostiam, zlyhaniam, a zároveň východiskám a postojom.

PRACUJ NA SEBE – bude inšpirovať k osobnému rozvoju a zveľaďovaniu tela aj duše.

AKTÍVNY MUŽ (diskusia s hosťami) – chce motivovať k osobnej aktivite v službe a misii a viesť k premýšľaniu nad vlastnou užitočnosťou pre okolie a spoločnosť.

SPIRITUALITA iMUŽA – priblíži duchovné piliere muža v súčasnej dobe.

 

Datum

Úno 03 2024
Expired!

Čas

9:00
Žilina, Dom odborov

Umístění

Žilina, Dom odborov
Antona Bernoláka 51, Žilina
X
QR kód