Koncert na zakončení Polských dnů v Ostravě

Pragnę serdecznie zaprosić na koncert Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pt. „Jesienne impresje chóralne”. Koncert, który odbędzie się 12 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w kościele ewangelickim w Ostrawie, Husovo nám. 2245, kończy kolejną niezwykle udaną edycję Dni Polskich w Ostrawie.

Specjalny repertuar, przygotowany dla ostrawskiej publiczności nawiązuje nie tylko do Dnia Niepodległości ale również do przedadwentowego czasu, pozwoli odetchnąć od pośpiechu i nabrać siły.

Srdečně Vás zvu na koncert pěveckého sboru Slezské univerzity „Harmonia“ s názvem. „Podzimní sborové imprese“. Koncert, který se uskuteční 12. listopadu 2023 v 17.00 hodin v evangelickém kostele v Ostravě na Husově nám. 2245, uzavře další velmi úspěšný ročník Polských dnů v Ostravě.

Speciální repertoár připravený pro ostravské publikum odkazuje nejen ke Dni nezávislosti, ale i k předadventnímu času a dovolí Vám si vydechnout od shonu a načerpat síly.

Będzie dla mnie zaszczytem przywitać Państwa na koncercie!

Bude mi ctí vás na koncertě přivítat!

Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Konsul Generalna RP

 

Chór Uniwersytetu Śląskiego kontynuuje tradycje założonego w 1908 roku Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” w Cieszynie. Członkami chóru są studenci i absolwenci Uniwersytetu Śląskiego. W swojej historii chór zdobył szereg prestiżowych nagród, nagrywał dla radia i telewizji, prawykonywał utwory takich kompozytorów jak Wojciech Kilar czy Józef Świder. Współpracował z wieloma znanymi orkiestrami, m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestrą Państwowej Opery w Koszycach. Bogaty repertuar „Harmonii” obejmuje dzieła najwybitniejszych kompozytorów od muzyki średniowiecza po utwory współczesne. Dużą uwagę zespół przywiązuje do popularyzacji muzyki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem stylizacji ludowych. Uczestniczy również w wykonaniach form oratoryjno-kantatowych i symfonicznych. Od marca 2023 r. funkcję dyrygenta Chóru UŚ pełni prof. dr hab. Joanna Glenc – absolwentk Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która na przestrzeni lat założyła oraz prowadziła kilka zespołów wokalnych – z niektórymi nadal współdziała (m.in. Chór Mieszany DOMINANTA Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rybniku oraz Rybnicki Chór Kameralny Autograph).

Sbor Slezské univerzity navazuje na tradici pěveckého spolku „Harmonia“ v Cieszyně, založeného v roce 1908. Členy sboru jsou studenti a absolventi Slezské univerzity. Ve své historii sbor získal řadu prestižních ocenění, nahrával pro rozhlas a televizi, premiéroval díla takových skladatelů, jako jsou Wojciech Kilar a Józef Świder. Spolupracoval s mnoha známými orchestry, mimo jiné se Symfonickým orchestrem Polského rozhlasu v Katovicích, Symfonickým orchestrem Polského rozhlasu v Krakově, Orchestrem Státní opery v Košicích. Bohatý repertoár „Harmonie“ zahrnuje díla nejvýznamnějších skladatelů od středověku až po současnou hudbu. Soubor přikládá velký význam popularizaci polské hudby se zvláštním důrazem na lidovou stylizaci. Podílí se také na provádění oratorně-kantátových a symfonických forem. Od března 2023 zastává funkci dirigentky Pěveckého sboru Slezské univerzity Prof. Joanna Glenc, PhD – absolventka Hudební akademie Karola Szymanowského v Katovicích, která v průběhu let založila a vedla několik vokálních těles – s některými z nich spolupracuje dodnes (mj. smíšený pěvecký sbor DOMINANTA Státní střední hudební školy v Rybniku a Rybnický komorní sbor Autograph).

Datum

Lis 12 2023
Expired!

Čas

17:00
evangelický kostel v Ostravě

Umístění

evangelický kostel v Ostravě
Ostrava, Českobratrská ul.
Kategorie

Další událost

X
QR kód