Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Centralne nabożeństwo luterańskiej diecezji cieszyńskiej i rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej.

 

Kazanie: bp Piotr Greger (Kościół Rzymskokatolicki)

Biskup Piotr Greger urodził się 28 marca 1964 r. w Tychach. Do kapłaństwa przygotowywał się w latach 1983-1989 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 13 maja 1989 roku z rąk bp. Damiana Zimonia w katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach.

Ks. Greger kontynuował studia teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1992 r. uzyskał licencjat kanoniczny i na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tam w 2000 r. uzyskał stopień doktora teologii. Specjalizował się w liturgice zajmując się m.in. badaniami nt. odnowy obrzędów pokuty w Polsce po Soborze Watykańskim II.

Biskup był wykładowcą liturgiki i wstępu do teologii w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej i filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od roku 1996 był sekretarzem, a od 2002 roku zastępcą dyrektora Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, przewodniczącym Komisji Liturgicznej diecezji bielsko-żywieckiej i członkiem Rady Kapłańskiej. Był diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców.

22 października 2011 roku papież Benedykt XVI mianował księdza dr. Piotra Gregera biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej. 27 listopada 2011 roku w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej  odbyła się uroczystość konsekracji biskupa nominata. Eucharystii z udzieleniem święceń biskupich przewodniczył metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore i ordynariusz bielsko-żywiecki, bp Tadeusz Rakoczy. (Źródło: www.diecezja.bielsko.pl)

Datum

Led 21 2020

Čas

17:00
Kościół ewangelicko-augsburski Drogomyśl

Umístění

Kościół ewangelicko-augsburski Drogomyśl
Plac Kościelny Barona Kalisza 1, Drogomyśl, Polsko

Další událost

X
QR kód

Leave a Reply