Seniorátní presbyterstvo

Společné setkání presbyterstev se letos uskuteční 20. 6. v 17:00 h na církevní radě v Českém Těšíně. Chceme se společně učit, inspirovat a povzbudit v naší nelehké službě. Letošní rok je v naší církvi rokem modlitby. Nevím, jak jste na tom s modlitbou vy, ale myslím, že každý z nás se máme v této oblasti stále co učit. Budeme hovořit o 4 fázích modlitby – hovořit k Bohu, hovořit s Bohem, naslouchat Bohu, být s Bohem. Svou účastí nás poctí senior a pastor žilinského evangelického sboru Mgr. Marián Kaňuch, Phd.

Modleme se, aby tento společný čas přinesl pozdvihnutí nejen pro nás samotné, ale i pro naše sbory.
Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“ (Ef 3,20-21)

Datum

Čvn 20 2024

Čas

17:00
ústředí Slezské církve evangelické a. v.

Umístění

ústředí Slezské církve evangelické a. v.
Český Těšín, Na Nivách 259/7
Kategorie
X
QR kód