5. postní ztišení

Sborový dům Havířov-Prostřední Suchá Budovatelů 3, Havířov

společná bohoslužba trochu jinak slovo v jazyce českém diskuse, pohoštění

Sborové shromáždění

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

společné bohoslužby Slova Božího v rámci bohoslužeb výroční Sborové shromáždění volba presbyterstva na 4letou kadenci

6. Refleksje Pasyjne

Sborový dům Havířov-Prostřední Suchá Budovatelů 3, Havířov

wspólne nabożeństwo w nieco innej formie słowo w języku polskim dyskusja, coś na ząb

Květná neděle

Evangelická kaple Horní Suchá Evangelická kaple, Chalupnická, Horní Suchá

wspólne nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą

Niedziela Palmowa

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

společná bohoslužba se zpovědi a Večeří Páně

Zelený čtvrtek

Sborový dům Havířov-Prostřední Suchá Budovatelů 3, Havířov

společné bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně pohoštění

Wielki Piątek

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

wspólne nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą

Velikonoční neděle

Evangelická kaple Horní Suchá Evangelická kaple, Chalupnická, Horní Suchá

wspólne nabożeństwo świąteczne ofiara na pastorów

Niedziela Wielkanocna

Evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá Evangelický kostel, Stará, Havířov

společné sváteční bohoslužby sbírka pro pastory

Velikonoční pondělí

společné seniorátní bohoslužby Slova Božího v kostele v Havířově-Bludovicích