Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém rozhodně odsuzuje zrádný masivní útok teroristů Hamásu na izraelské civilisty, který byl rozpoután v den židovského svátku Simchat Tora. Stojíme pevně za izraelským národem v jejich spravedlivém úsilí vymýtit tuto nesnesitelnou hrozbu od svých hranic a truchlíme s nimi nad ztrátou tolika nevinných životů, které byly ukončeny tak náhle a brutálně.

„Jak se postupně ukazuje celý rozsah masakrů spáchaných teroristy Hamásu, je zřejmé, že tato operace, pečlivě naplánovaná s podporou Íránu, nebyla vyvolána křivdami z tzv. izraelské „okupace“ ani jakýmkoli nebezpečím, které by hrozilo mešitě Al-Aksá. Její inspirací je naopak starodávný „duch Amáleka“, který si vždy bral na mušku židovské ženy a děti a všechny staré a slabé v Izraeli. Proto povstáváme, abychom tuto ohavnou skutečnost demaskovali a čelili jí, a odmítáme všechny pokusy tyto ohyzdné zločiny palestinské krvežíznivosti proti židovskému národu jakkoli ospravedlňovat,“ prohlásil prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler.

Křesťanské velvyslanectví se svou globální sítí je odhodláno stát pevně na straně Izraele v této kritické chvíli vytrvalými modlitbami, naléhavou finanční pomocí a veřejnou podporou práva a povinnosti Izraele chránit své občany.

 

Děkujeme za dary na krizový fond ICEJ, který jsme aktivovali na pomoc obětem barbarského útoku na Izrael. Během pěti dnů od zveřejnění výzvy jsme na účtech ICEJ ČR přijali zcela bezprecedentní částku přes 800 tisíc Kč. To je fantastický výsledek a ze srdce děkujeme! Peníze okamžitě odesíláme do Izraele. Potřeba pomoci však trvá dál.

Aby naše pomoc byla co nejúčinnější, dohodli jsme se spolu s dalšími českými organizacemi přispívajícími na tento účel, že budeme pomoc koordinovat. Všechny příspěvky z České republiky budou směřovány k obnově zničeného kibucu Be’eri. Tato vesnice, kde nezůstal jediný dům bez obětí, se pro Izrael stává podobným symbolem, jakým jsou pro nás Lidice. Jednoho dne tam bude vlát i česká vlajka na znamení naší solidarity a pomoci.

Jen dva dny před útokem jsme právě na tomto místě položili základní kámen budoucího Přírodního parku ICEJ v Be’eri. V partnerství s Židovským národním fondem (KKL) financujeme výsadbu nového lesa, který nahradí porosty spálené teroristickými žhářskými útoky z Gazy. Díky této spolupráci jsme teď dosáhli dohody s KKL, že každá koruna zaslaná na náš účet bude zdvojnásobena.

Obnova kibucu Be’eri je přirozeně dlouhodobější věc. Pokud jde o akutní potřeby, rozhodli jsme se přispívat na zakoupení pancéřované ambulance pro oblast okolo Gazy. Mnoho ambulancí bylo při současných bojích zničeno, ukradeno nebo vypleněno. Cena jedné obrněné ambulance je 178 tisíc dolarů. Věříme, že ve spolupráci s dalšími českými organizacemi budeme schopni jedu takovou ambulanci s českým věnováním Izraeli darovat. K dnešnímu dni jsme už přispěli částkou 30 tisíc dolarů, což je šestina potřebné částky.

Dary můžete posílat na účet ICEJ č. 2001528834/2010, var. symbol 106, nebo online zde: on.icej.org/Pomoc-Izraeli.

Děkujeme.

jak

jak