Všem, kdo se z různých důvodů zdržují účasti na nedělních bohoslužbách a přistupování k svaté Večeři Páně, nabízíme možnost individuální účasti během pastorační návštěvy faráře.

Předejte prosíme tuto nabídku sborovníkům ve vašem okolí.

Na váš telefonát čekají pastoři:

  • Janusz Kożusznik – tel. 731 102 364

  • Ondřej Prokop – tel. 737 029 920

jak

jak