1. Během bohoslužby, po zpovědi a absoluci, budeme přistupovat ke Stolu Páně. Máte u sebe kapesní dezinfekci, můžete jí před Večeří Páně použít na ruce, protože jste se dotýkali lavic – ty jsou sice po každé bohoslužbě dezinfikované, ale tak pro jistotu. Cestou k oltáři si vezmete jednorázový kalíšek (ty jsou na pravé straně uličky) a přikleknete k oltáři. Během distribuce obdržíte hostii do ruky (proto jsem se zmínil o dezinfekci), pak do kalíšku víno. Samozřejmě musíte nějak odsunout nebo sundat roušku k přijímání darů svaté Večeře. Pak si roušku opět naložíte. A pamatujme: při manipulaci s použitou rouškou se jí dotýkáme pouze v oblasti gumiček či provázků. Když se budete žehnat znamením kříže před odchodem od oltáře, raději se nedotýkejte obličeje. Při odchodu vyhodíte jednorázový kalíšek do koše k tomu určeného zase po vaší pravé straně. Prosím abychom chodili k oltáři také v rozestupech; myslím si že když budou u oltáře 4 osoby najednou, zachováme požadovanou vzdálenost. Samozřejmě členové jedné domácnosti mohou být hned vedle sebe. Omlouvám se za ty manipulačně-organizační pokyny, ale v době zvýšeného rizika nákazy je velmi důležité abychom vždy přemýšleli co a jak děláme a zachovávali i při těch běžných činnostech maximální ostražitost.

2. A když už jsme u organizačních záležitosti, děkujeme za pochopení situace – i toho, že se prozatím zdržujeme sbírek do košíků či na oltáři. Vaše finanční příspěvky odevzdejte prosím do pokladničky u východu z kostela. Dnešní sbírka je věnována na práci s dětmi a mládeží. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

3. U východu z kostela obdržíte malou pozornost od vedení církve: krówki-wersetówki, při konzumaci nezapomeňte, že na papírku je výrok z Písma svatého, skrze který nám Pán určitě může něco velmi důležitého říci…

4. Dnes odpoledne ve 13:00 h na 3. programu polské televize bude přenášena bohoslužba z církve evangelicko-metodistické z Warszawy.

5. Na nejbližší středu jsme naplánovali první po přestávce biblickou hodinu. Zveme do sborového domu na 15:00, budeme pokračovat ve výkladu prvního článku Apoštolského vyznání víry, zamyslíme se nad prvním slovem: „Věřím…“ a biblickým textem bude Ř 10,1-10. Samozřejmě, všechno při zachování povinných rozestupů, s dezinfekci rukou a rouškami na obličejích a zatím bez pohoštění.

6. Na příští neděli bohoslužby zde v kostele společné, u příležitosti svátku Nanebevstoupení Páně. Od příští neděle zveme také děti na nedělní besídku.

7. Informujeme že v úterý 12. května zemřela ve věku 79 let bp. Jitka Pawlasová, bytem v Havířově-Prostřední Suché, Na Pavlasůvce. Pohřeb se konal v pátek 15. května ze smuteční síně v Horní Suché. Na tabuli najdete také oznámení o pohřbu paní Bystroňové z Bludovic. Ježíš Kristus říká: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“ Amen.

jak

jak