Czeski Cieszyn Konteszyniec, 13. 4. 2022 r.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Zanim złączymy się we wspólnej modlitwie, niech mi wolno będzie pozdrowić was, zgromadzonych tutaj pod pomnikiem przypominającym tych, którzy poświęcili swoje życie ze względu na Ojczyznę i na swoją tożsamość. A chcę tak uczynić słowami z 1 P 2,21: „Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady”. To wiersz, który – przynajmniej u nas – w Wielkim Poście rozbrzmiewa często, stanowi bowiem w liturgii graduał zmawiany bądź śpiewany podczas nabożeństw pasyjnych. Mówi o ofierze. O Tym, który złożył ofiarę najwyższą, by otworzyć przed nami drogę życia i wieczności. By – jak pisze autor Listu do Hebrajczyków – „… wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli” (Hbr 2,15). W czasie walk o życie i wolność słowa takie jak te nabierają szczególnego znaczenia i wymowy. Chrystus złożył za nas najwyższą ofiarę, powołując i nas do ofiarowania siebie dla człowieka, który potrzebuje pomocy, obrony, wstawiennictwa. Dlatego chcemy teraz nie tylko modlić się o pokój – gdzież byśmy przypuszczali, że trzeba nam będzie tak czynić w obliczu wojny – ale także sami siebie nawzajem zachęcać, byśmy „wstępowali w ślady Jego”, w ślady Mistrza i Zbawiciela, w poświęceniu i solidarności z każdym, kto potrzebuje, by podać mu pomocną dłoń.

Módlmy się!

Wszechmogący Boże, Ty jesteś dawcą pokoju. Dlatego stajemy teraz przed Tobą i prosimy:
P
ośpiesz na pomoc światu dotkniętemu przemocą i daruj ludziom pokój. Umocnij w sercach wszystkich, którzy są odpowiedzialni za ten świat, odwagę by bronić prawdziwej sprawiedliwości, wolności i godności wszystkich ludzi. Wzmocnij determinację tych wszystkich, którzy wkładają swoje siły w walkę ze złem. Uzdrów serca mężczyzn i kobiet, którzy zaślepieni nienawiścią i egoizmem nie wahają się użyć przemocy, aby osiągnąć swoje cele. Wzbudź w nas wrażliwość na cierpiących i gotowość niesienia im pomocy. Naucz nas przebaczać tym, którzy wobec nas zawinili i prosić o przebaczenie tych, których sami skrzywdziliśmy.
Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj nas przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo
wiem On otworzył nam drogę do Twojego królestwa pokoju.

Wysłuchaj nas, kiedy w środku Wielkiego Tygodnia i rozważania męki oraz poświęcenia Twojego Syna, tak wspólnie do Ciebie wołamy, jak On sam nas nauczył: Ojcze nasz…

jak

jak

Leave a Reply