V sobotu 8. 5. 2021 proběhne na návrší Bílé hory akt smíření u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Setká se tam více než 60 katolických kněží a 60 protestantských kazatelů, aby si vzájemně vyjádřili odpuštění vzájemných zranění z minulosti. Tato Iniciativa smíření byla původně plánována na 7. listopadu 2020, ale kvůli vládním opatřením byla přesunuta na tento termín.

Akt smíření můžete sledovat v přímém přenosu na TV Noe:

https://www.tvnoe.cz/live

Bitva na Bílé hoře je považována za zlomový okamžik našich národních dějin. Český národ byl připraven o náboženskou i občanskou svobodu a svrchované vlády se ujal habsburský panovník. Většinové evangelické obyvatelstvo bylo donuceno ke změně náboženského přesvědčení, anebo tajně odešlo do exilu v čele s knězem Jednoty bratrské Janem Amosem Komenským. Z násilné rekatolizace českých zemí zůstává dodnes patrná na jedné straně bolest a trpkost a na druhé straně nezájem. Proto je nyní, po 400 letech, vhodná příležitost se s tímto neblahým dědictvím minulosti vypořádat.

Ovšem ani protestanti nezůstali v našich dějinách bez viny. I oni chtějí přijmout zodpovědnost za činy svých předchůdců a odmítnout jejich násilné jednání během husitských válek.

Shromáždění kněží a kazatelé společně deklarují, že se zříkají násilných způsobů vnucování své víry druhým lidem, a do budoucna spolu chtějí žít v pokoji, smíření a společně usilovat o duchovní a kulturní obrodu našeho národa.

Iniciativě smíření vyjádřili podporu biskupové Václav Malý, František Radkovský, provinciál řádu františkánů Jakub Sadílek a mnozí představitelé protestantských církví.

Za Iniciativu smíření tajemník Křesťanské misijní společnosti Lubomír Ondráček

www.iniciativasmireni2020.cz

jak

jak