Uprzejmie informuję, iż w archiwum Czeskiego Radia można już znaleźć ostatnią audycję ekumeniczną „Głos Chrześcijan”.

Moim gościem jest tym razem ks. dr Miroslav Danyś z Kościoła Krajowego Lippe w Niemczech. Pochodzi z Trzyńca, młodość przeżywał w Czeskim Cieszynie. Ciekawym zrządzeniem opatrzności znalazł się w Polsce, w Warszawie, następnie w Holandii, by w końcu wylądować w Niemczech. Urodził się jako luteranin, teologię studiował już jako członek Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego, by służyć w Kościele Ewangelicko-Reformowanym i parafii kalwińskiej. Inwigilowany w Czechosłowacji, przeżył zamach, jaki na niego zorganizowano. Odkrywca zaginionych polskich wydań Konfesji Braterskiej, badacz Tomasza a Kempis i Mateusza z Krakowa. Od początku stanu wojennego w Polsce organizował pomoc z Niemiec – leki i sprzęt medyczny dla polskich szpitali, a później także dla innych krajów bloku wschodniego. Autor książek i publikacji na temat zarządzania finansami w Kościele oraz sferze socjalnej.

Rozmawiamy o jego korzeniach, pochodzeniu, o czasach trzynieckich i cieszyńskich, decyzjach i kompromisach jakie podejmować musieli ludzie na naszym terenie w okresie okupacji, a później socjalizmu:

jak

jak

Leave a Reply