V úterý 12. května 2020 v poledne se na minutu rozezní zvony našeho kostela, stejně jako i ostatních kostelů v ČR, v rámci poděkování všem zdravotníkům, kteří jako jedni z mála nemohli zůstat přes veškerá doporučení doma a museli jít plnit své poslání – starat se o druhé.

Na den 12. května připadá Mezinárodní den sester. Byli jsme osloveni ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, abychom tímto způsobem jménem občanů ČR vyjádřili poděkování zdravotnímu personálu, zvláště zdravotním sestrám a všem, kteří denně konají svou záslužnou práci, za obětavé nasazení v náročné službě lásky nemocným.

 

jak

jak