15. ročník pomoci pro Ukrajinu

Obdrželi jsme dopis z organizace, se kterou dlouhá léta spolupracujeme, Pomoc Těšínského Slezska.

Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, posílám vám průvodní list pro lidi, kteří by chtěli i letos pomoci. Máme důvěru lidí, že naše PTS je organizace, která to dělá správně.

Před třemi týdny při naší cestě na Zakarpatí, nákupu potravin pro pomoc, proběhlo jednání mezi zástupci církví a gubernátorem Zakarpatské oblasti v záležitosti humanitární pomoci. Při této cestě jsem si znovu uvědomil, jak tamější lidé, kteří nás znají, a ví o naší činnosti i o naší závislosti na Pánu Bohu, znovu očekávají naše porozumění i pomoc.

Věděl jsem, že musíme být velice konkrétní v pomoci. Včera večer jsem měl telefonát od pastora Ivana s reakcí lidí na potravinovou pomoc. Vyznívá to obrazně řečeno asi tak: ,,Nač nám budou darované talíře a příbory, když nemáme co na ně dát.“ Samozřejmě, že děti vždy touží po nějaké té hračce, ale s vědomím toho, že maminka se postará i o jejich bříško.

Moji milí, chci vás v této nelehké situaci moc a moc poprosit o vaší pomoc. Velice si vážíme vašeho přátelství, modlitební podpory, vaší práce, a jsme nesmírně za vás vděční Pánu Bohu. Jsme různorodí, a přesto patříme do velké Boží rodiny.

Přeji vám hodně zdraví, Boží ochranu na každý den.

S přáním Božího pokoje,

Hynek Dona, Pomoc Těšínského Slezska

P. S.: V příloze několik foto z nákupu a skladování potravin pro potravinové balíčky na Ukrajině ve škole.

 

Tentokrát jinak

,,Bůh ti nedává další den života proto, že ho potřebuješ. Dává ti ho proto, že je na světě někdo, kdo potřebuje tebe.“

Milí přátelé, opět si vás dovolujeme oslovit s prosbou o pomoc pro děti, seniory, letos vlastně pro celé rodiny. Letošní 15. ročník je jiný, zvláštní. Téměř celý tento rok je poznamenán pandemií covid-19 a s tím související obavou lidí na celém světě o život a zdraví. Nemohli jsme a ještě nemůžeme svobodně cestovat do zahraničí. Od poslední cesty na Ukrajinu v lednu jsme se tam nemohli dostat. Po telefonických rozhovorech a nakonec i osobním monitoringu na Ukrajině (na přelomu října a listopadu 2020) známe potřeby ukrajinských přátel. Díky situaci způsobené koronavirem se hodně lidí dostalo do existenčních problémů. Vzrostly ceny energií i potravin. Mnozí jsou bez práce anebo mají snížené mzdy.

Pro letošní rok to nebudou klasické dárky které jsme vždy chystali , ale budou to rodinné balíky (10 – 15 kg), ve kterých budou právě díky vzniklé krizi hlavně trvanlivé potraviny. Samozřejmě že tam bude i něco sladkého pro všechny a děti dostanou nějakou hračku, ale nebude to ta klasika. Tentokrát ze zmiňovaných důvodů je důraz kladen po konzultaci s ukrajinskou stranou na potraviny. Jaká radost bude z hračky když bude hlad?

V letošním roce vás moc prosíme o pomoc pro Ukrajinu v této omezené podobě: funkční hračky, eventuálně školní potřeby, ale především o finanční dary, podporu na potraviny.

Již dlouhá léta můžeme pomáhat díky Boží milosti a vaším darům. Děkujeme, moc si toho vážíme. Bůh vám žehnej.

Pomoc Těšínského Slezska

Bankovní spojení: 183 153 869/0300

U nás v Suché můžete své příspěvky odevzdat s. Jurečkové.

jak

jak