Milí členové církví sdružených v Ekumenické rady církví v ČR,

blíží se komunální volby a volby do částí Senátu, které se uskuteční ve dnech 23. – 24. 9. 2022. Obracíme se k Vám jako předsednictvo Ekumenické rady církví se třemi výzvami, které vnímáme v současné předvolební době za vhodné pozornosti a připomenutí

1. výzva k modlitbám

Apoštol si byl vědom potřeby přímluvných modliteb, proto v 1 Tim 2,1-2 napsal: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ Je to pro nás trvalá výzva, zvláště aktuální v současné rozkolísané a pohnuté době. Modleme se, aby byli zvoleni lidé, kteří budou vést a spravovat věci veřejné dobře a zodpovědně a mohli tak činit v Boží bázni.

2. výzva jít k volbám

Žijeme ve svobodné zemi a můžeme se podílet svým hlasem na tom, kteří lidé budou spravovat naše obce a města. To je to minimum naší občanské zodpovědnosti a velmi důležitý krok, který bychom měli učinit. Volme kandidáty na základě rozumné úvahy. Je vhodné dát hlas těm, za nimiž jsou vidět dobré výsledky poctivé a svědomité práce. Mějme se na pozornosti před těmi, kteří nabízejí příliš zjednodušená, někdy populistická řešení.

3. výzva k vděčnosti

Děkuji všem těm, kdo se rozhodli kandidovat a jsou připraveni přijmout břemeno veřejné služby a činit tak ve vědomí vzájemné úcty, pokory a k prospěchu své obce, města a společnosti. Není to v současné době vůbec snadné.

Nezapomínejme na moudrá slova z knihy Přísloví 11,11: „Žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří.

Modleme se, pojďme k volbám a buďme vděčni!

 

Předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR

Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví

Ivana Procházková, 1. místopředsedkyně Ekumenické rady církví

Marián Čop, 2. místopředseda Ekumenické rady církví

jak

jak