Dětský volnočasový klub Paprsek je křesťanským klubem, který nabízí dětem a mládeži v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá možnost zapojit se do vzdělávacích a volnočasových klubových aktivit. Činnost klubu je založena na křesťanských hodnotách a cílem klubu je napomáhat dětem a mládeži v celkovém osobnostním rozvoji.

Pravidelná setkání klubu probíhají jednou týdně v odpoledních hodinách v budově Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché na ulici Budovatelů 3. Na těchto klubových schůzkách se děti učí nové písně, seznámí se se zajímavými příběhy, které děti motivují k úvahám a společným diskusím nad etickými a dalšími tématy, která jsou pro děti aktuální. Děti se v klubu rovněž učí vzájemné toleranci a spolupráci při různých hrách, soutěžích a tvůrčích aktivitách.

Dětem se v klubu pravidelně věnují dvě vedoucí. Kromně pravidelných klubových setkání pro děti připravujeme i různé výlety a speciální kluby v průběhu roku a kluby prázdninové.

Klub Paprsek má v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá již dlouholetou tradici. Klubových setkání se účastní především děti a mládež romského etnika ze sociálně málo podnětného prostředí, která je ohrožena sociálním vyloučením. Věříme, že dětem pomáháme vhodným způsobem využívat volný čas a že klubové aktivity mají svým zaměřením rovněž charakter prevence sociálně-patologického jednání.

Činnost klubu podporuje Statutární město Havířov.

 

Setkání klubu se konají každé úterý od 15:15 h ve sborovém domě v Havířově-Prostřední Suché, ul. Budovatelů 3.

 

jak

jak

Leave a Reply