Přinášíme vám video-svědectví, které krátce zachycuje roční působení manželů Hoffmanových z USA v Olomouci.

Přijměte i jejich svědectví jako povzbuzení, že misie a vydávání svědectví o Ježíši Kristu je výzvou pro všechny Kristovy následovníky, nezávisle na věku.

 

jak

jak