Milí spolupracovníci mezi dětmi,

již čtrnáct let po sobě nám bylo dáno se vždycky v lednu společně sejít na Konferenci pro pracovníky s dětmi – mohli jsme se vidět, mluvit spolu, povzbudit se, sdílet zkušenosti, inspirovat se do další služby, vyslechnout zajímavé přednášky, učit se z Božího Slova. Poslední dobou je všechno jinak, o mnohé jsme přišli, přesto je to čas, kdy se učíme … a troufám si říct, že velmi intenzivně. Alespoň v to doufám… doufám, že jsme „neusnuli na vavřínech“, že hledáme nové možnosti, modlíme se za děti a těšíme se na setkání tváří v tvář. Prosím, přijměte povzbuzení i skrze tento dopis. Posílám Vám odkazy na pár zajímavých věcí…

Modlitba za učitele

Myslíte občas na lidi, kteří ve Vašem životě plnili roli učitele – v jakékoli oblasti? Pojďme za ně poděkovat Pánu Bohu. Přemýšlíte nad tím, jakým učitelem jste Vy pro Vaše děti a pro lidi, kteří jsou součástí Vašeho života? Pojďme prosit Pána, abychom obstáli v této službě. Pojďme se modlit za to, aby nám Pán Bůh „dal“ děti, které bychom mohli učit… Odkaz na video je zde:

 

Písničky pro děti

Potýkáte se někde na setkáních pro děti s chybějícím hudebním doprovodem? Chcete se spolu s dětmi naučit nějakou Vám neznámou píseň? Nabízíme Vám nahrávky několika dětských písní, které pro nás připravila rodina Tomáše a Zuzky Chodurových. Píseň „Projít v noci temný les“ napsal Tomáš Szromek, v nahrávce této písně posloužil klavírním doprovodem. Děkuji těm, kteří se do této věci zapojili a věřím, že pro mnohé z Vás budou nahrávky těchto písní k užitku. Odkaz, kde můžete písně stáhnout, najdete zde:

https://www.dropbox.com/sh/qncfvkhhxf8xc4f/AAAnkhebfN4hznUCr62lwMA0a?dl=0

Přeji Vám požehnaný čas – ať není promarněn, ale náležitě využit. Hodně síly a nadšení do služby dětem!

S modlitbou za Vás

Daniela Niemczyková

jak

jak

Leave a Reply