V našem kostele byla u vchodu umístěna nádoba s nápisem „Modlitební náměty – Intencje modlitewne“. Vedle ní najdete malé kartičky a propisky.

Před bohoslužbou nebo i během ní může každý, kdo chce, hodit do schránky svůj anonymní vzkaz s prosbou, za kterou se pak budeme během modliteb přimlouvat.

Kartička s námětem se vrátí zpět a my můžeme mít předmět modlitby na paměti, dokud někdo neřekne: „Chci vám poděkovat, tato záležitost je již vyřešena.“ Bylo by fajn, kdybychom se nestyděli a kdyby těchto kartiček v nádobce časem přibývalo nebo kdyby se měnily.

Chceme Vás tímto povzbudit k modlitbě a připomenout, že modlitba nemusí být něčím dlouhým a únavným, ale že Pán Bůh slyší naše prosté, konkrétní a upřímné volání. Během modlitební chvíle v rámci našich shromáždění může také každý přednést svými slovy krátkou, jednoduchou modlitbu. Každým takovým hlasem je obohacena obecná modlitba církve a nabývá tak hlubšího významu.

jak

jak

Leave a Reply