Roztroušená skleróza je závažné neurodegenerativní onemocnění. Světový den RS připadá každoročně na 30. května, ale kampaň probíhá v průběhu celého května. Poprvé se uskutečnil v roce 2009 díky Mezinárodní federaci RS (MSIF) a jejím členům. Už tehdy kampaň oslovila stovky tisíc lidí na celém světě. Od té doby se každý rok pořádá na jiné téma.

Na světě žije více než 2,3 milionu lidí s RS. Je však pravděpodobné, že u dalších stovek tisíc lidí zůstává nediagnostikovaná. Většina pacientů se diagnózu dozví mezi 25. a 31. rokem věku, přičemž dvakrát častěji ji z úst lékaře slýchají ženy.

Světový den RS má být také oslavou globální solidarity zdravých s nemocnými a naděje do budoucna. Vědci navíc usilovně pracují na vývoji nových léků a dalších léčebných možností pro pacienty trpící roztroušenou sklerózou.

– Bóg pragnie zaufania, a w zamian możemy tylko zyskać… Ofiarowałam Mu całe swoje życie i nie żałuję. Żyję i nie boję się śmierci, bo któż nie chciałby spotkać się oko w oko z żywym Bogiem?! Zawsze w moich myślach obecne są słowa: „Nie bój się!”, „Nie lękaj się!”. On daje mi siły do dźwigania cierpienia.

Zachęcam do zapoznania się ze świadectwem lekarki chorej na SM: ON DAJE MI SIŁY, Echo Katolickie 6/2019

jak

jak

Leave a Reply