Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 se budou dále uvolňovat pravidla ohledně počtu osob na bohoslužbách. Od 11. května se budou moci konat bohoslužby s počtem 100 účastníků.

Vládní usnesení ze dne 23. dubna 2020, které od 24. dubna povoluje 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod.

Pro náš farní sbor to znamená, že v neděli 10. května budeme ještě mít omezený počet 15 účastníků, ve zvýšeném počtu se budeme scházet od neděle 17. května.

Nadále v platnosti zůstanou podmínky, za kterých se bohoslužby konají:

  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).

Text usnesení vlády nadjete ZDE.

jak

jak

Leave a Reply