W smutku i żalu pogrążeni zawiadamiamy, iż dziś nad ranem, w niedzielę 3 maja 2020 r. odszedł do Pana śp. Dariusz Bieńkowski, zamieszkały w Ustroniu, nasz drogi były Chórzysta, Współpracownik i Przyjaciel całego naszego zboru. Przez kilka ostatnich dni przebywał w rodzinnym hospicjum w Katowicach. Była tam przy nim jego żona Agata, która dziękuje za  modlitwy i wsparcie w czasie choroby męża. W imieniu całego naszego zboru przekazałem na jej ręce najgłębsze wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwach, by Bóg obdarzał ją swoją pociechą i pokojem.

A zmartwychwstały Zbawiciel Jezus Chrystus zapewnia: „Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.“ (Obj 1,17.18)

„Pan mu odpocznienie sprawił,
zwolnił go, ocalił,
pomnik w sercach mu wystawił,
czas go nie obali.
Będą go pamiętać wszyscy,
tak dalecy, jak i bliscy,
wielcy, jak i mali.”
(Śpiewnik Ewangelicki 928,5)

jak

jak