Věnujte prosíme pozornost aktuálním sborovým oznámením:

  1. Sbírky do košíků či na oltáři se během běžných bohoslužeb zatím nekonají, prosíme abyste své finanční příspěvky zanechali v pokladničce u východu z kostela.
  2. Budeme vděční i za příspěvky zaslány na účet sboru č. 268175602/0300. Za každý váš dar, a také za veškeré práce v kostele, sborovém domě, na zahradách, obzvlášť sekání trávy zde u kostela a na hřbitově, a u sborového domu bratřím srdečně děkujeme, vroucí Pán Bůh zaplať!
  3. Kdo sledujete polské bohoslužby každou neděli v 15:45 h na TVP3, dnes se bude konat bohoslužba z kostela ve Wejsunech; jedná se o jednu ze tří diasporalních filiálek sboru v Piszi na Mazurech. Je to zároveň jediný kostel na území sboru; v mateřském sboru a na dalších dvou místech se bohoslužby konají v jiných prostorech.
  4. Dá-li Pán, u nás v úterý od 9:30 Prázdninový klub Paprsek ve sborovém domě. Činnost klubu je podporována z prostředků Magistrátu města Havířova. Děkujeme!
  5. Na příští neděli bohoslužby zde v kostele v jazyce polském. Vzhledem ke zhoršené situaci epidemiologické se nebude konat Večeře Páně. Sbírka u dveří bude určena na evangelizaci SAM v Orlové. V sousedních sborech se také Svátost oltářní nekoná, v Těrlicku jsou dokonce kvůli karanténám zrušeny bohoslužby.
  6. U dveří najdete březnovou zprávu ze života sboru, kdo ještě nemáte (kdo jste nedostali do schránky v březnu), můžete si vzít – o zprávě chceme hlasovat a také volit sborového pastora během sborového shromáždění, které by mělo být spojeno s památkou posvěcení našeho kostela v neděli 2. srpna. Pozvaným hostem, který by měl posloužit zvěstí Božího slova, je biskup naší církve Tomáš Tyrlík. Prosme, aby nám horšící se situace v době pandemie nezabránila v konání této bohoslužby.
  7. Včera, dne 11. července zesnula v Pánu bp. Marie Ciepielová roz. Szelongová, bytem naposledy v Domově seniorů Helios v Havířově, předtím v Horní Suché. Prožila 94 roky. Pohřeb se bude konat nejpravděpodobněji ve čtvrtek 16. července 2020 v 15:00 h z našeho kostela. Termín a čas budou potvrzeny na nekrolozích.„Kristus byl jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; podruhé se zjeví… ke spáse těm, kdo ho očekávají.“ (Žd 9,27.28)

 

 

Povznesme naší mysl k Bohu a modleme se slovy modlitby římskokatolického arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera:

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky a hormony, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení. Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty. Pane, smiluj se!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. Pane, smiluj se!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Pane, smiluj se!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Proto se takto k tobě společně obracíme: Otče náš…

jak

jak

Leave a Reply