Dětský volnočasový křesťanský klub Paprsek v roce 2020 navštěvovalo více než 65 dětí ze sociálně slabších, převážně romských rodin, ohrožených sociálním vyloučením. Klubová setkání probíhala ve sborovém domě Slezské církve evangelické a. v. na ulici Budovatelů 772/3, v Havířově Prostřední-Suché, nakolik to umožňovala aktuální epidemiologická situace.

Všechny klubové aktivity byly zaměřeny tak, aby napomáhaly dětem v jejich celkovém osobnostním rozvoji.

Činnost klubu je založena na křesťanských hodnotách a děti v klubu mohly prohlubovat své kognitivní, motorické i sociální dovednosti prostřednictvím různých her, při poslechu příběhů a zapojováním se do zajímavých diskusí o aktuálních tématech atd. Věříme, že děti mohly prostřednictvím klubových setkání zajímavým způsobem trávit volný čas v průběhu školního roku i během prázdnin.

Činnost klubu je podporována z prostředků Magistrátu města Havířova. Děkujeme!

jak

jak