Ve čtvrtek 10. listopadu se bude u nás ve sborovém domě od 16:00 h konat setkání s autorkou historického románu „Wspomnienia Zofii“, paní Mgr. Władysławou Magierou. Román vznikl na základě vzpomínek Zofie Kiedroňové, manželky pozdějšího polského ministra průmyslu ve třicátých létech minulého století, bludovického rodáka Ing. Josefa Kiedroňe a popisuje příběh tohoto ekumenického manželského páru (Zofie byla katoličkou, Josef pochopitelně evangelíkem). Promoce knihy bude prvním setkáním s touto autorkou na naší straně Slezska.

Paní Władysława je historikem, členkou Synody Těšínské diecéze Evangelicko-augsburské církve v Polsku a aktivní těšínskou sborovníčkou. V důchodu již napsala hodně biografií žen různých vyznání, zasloužilých pro náš region, je také iniciátorkou vzniku Uličky žen na zámku v Těšíně a autorkou knihy „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego“. Letos převezme cenu Slezský smaragd, která je udělována za mimořádné úspěchy na půdě ekumeny, tolerance a smíření mezi národy.

W czwartek 10 listopada odbędzie się u nas w domu zborowym od godz. 16:00 spotkanie z autorką powieści historycznej pt. „Wspomnienia Zofii“, panią mgr Władysławą Magierą. Powieść powstała na podstawie wspomnień Zofii Kirkor-Kiedroniowej, żony późniejszego polskiego ministra przemysłu i handlu w okresie międzywojennym, pochodzącego z Błędowic inż. Józefa Kiedronia, i opisuje historię tego ekumenicznego małżeństwa (Zofia była katoliczką, Józef naturalnie ewangelikiem). Promocja książki będzie pierwszym spotkaniem z jej autorką po naszej stronie Śląska.

Pani Władysława jest historykiem, członkiem Synodu Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, aktywną cieszyńską zborowniczką. Po przejściu na emeryturę napisała wiele biografii kobiet różnych wyznań, zasłużonych dla naszego regionu, jest także inicjatorką powstania Uliczki Kobiet na cieszyńskim zamku oraz autorką książki „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego“. Jest zarazem tegoroczną laureatką nagrody Śląski Szmaragd, która przyznawana jest wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji i pojednania między narodami.

Na spotkanie zapraszają: Miejscowe Koło PZKO w Hawierzowie Suchej, Polskie Towarzystwo Medyczne i Parafia Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Hawierzowie Suchej.

Poniżej można posłuchać audycji – wywiadu z autorką na temat tej powieści:

GŁOS CHRZEŚCIJAN, 30 WRZEŚNIA 2022

jak

jak