Aktuálně

Sbírka na pomoc Ukrajině a modlitební výzva

By 27 února, 2022 No Comments

Se zármutkem a bolestí v srdci přijímáme zprávy o aktuálním dění a válečném konfliktu na Ukrajině a vyzýváme k přímluvným modlitbám. Modleme se za obnovení míru i za to, aby ztráty na lidských životech byly co nejmenší a válečný konflikt byl brzy ukončen.

Mnozí z nás máme na Ukrajině své přátelé, kolegy a je nám nesmírně líto, co teď všichni prožívají a čemu jsou vystaveni.

Vedení naší církve je v neustálém kontaktu s vedením Evangelické církve na Ukrajině, a proto vyhlásilo finanční sbírku na humanitární pomoc Ukrajině.

Můžete přispět kdykoli během shromáždění v našem sboru, zveme Vás do kostela na bohoslužby (i do sborového domu na páteční ztišení), ke společným modlitbám za mír – je to naše společná spoluzodpovědnost bdít a přimlouvat se za potřebné a za celou tuto situaci.

Vaše finanční dary budou sloužit na konkrétní pomoc lidem v nouzi a zasaženým tímto válečným konfliktem.

„Buďte rozhodní, buďte udatného srdce, naději složte v Hospodina!“ (Ž 27,4) Mějme naději v Hospodinu. U něj ji složme. Kostel byl historicky vždy místem, kam se lidé chránili před nebezpečím, útoky nepřítele, před válkou. Kéž jsou naše shromáždění i nyní takovým místem, kde můžeme složit naše starosti a na chvíli je odložit s důvěrou, že jsou v těch nejlepších rukou. Ať nás nesežírají eskalující zprávy z médií ale skrze ně hleďme k Tomu, jenž má opravdovou moc!

 

Modleme se!

„Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.“ (Ž 91,1-4)

Bože Otče, Králi všech národů, voláme k Tobě za lid Ukrajiny. Prosíme Tě, abys zachránil ty, kdo jsou zranitelní v rukou svých nepřátel, aby žili beze strachu před Tvou tváří po všechny dny. Pane, smiluj se!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi Pán Pánů a Kníže pokoje. Politici hovoří o největším válečném konfliktu v Evropě od roku 1945 a my k Tobě s naléhavostí voláme, abys v této době psal jiný příběh. Zmař temné záměry zlých lidí. Dej moudrost přesahující lidskou moudrost tvůrcům míru, kteří hledají spravedlivou a méně násilnou cestu. Ať politici uplatňují moudrost shůry, která je mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování. Pane, smiluj se!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Duchu svatý, modlíme se za církev na Ukrajině, za národ, ve kterém se 70 % obyvatel hlásí ke křesťanství. Daruj našim mnohým bratřím a sestrám v tomto národě v této válce odvahu, aby mohli ohlašovat radostnou zvěst o Tvém království, obvazovat zlomená srdce a přinášet útěchu všem truchlícím. Pane, smiluj se!

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám svůj pokoj. Amen.

jak

jak