1. Odpowiadając na potrzeby związane z wojną oraz sytuacją na Ukrainie chcemy ofiary z dzisiejszych nabożeństw przeznaczyć na pomoc humanitarną dotkniętym tym konfliktem wojennym. Kierownictwo naszego Kościoła jest w ciągłym kontakcie z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim na Ukrainie, wiele osób spomiędzy nas włączyło się już aktywnie w różne zbiórki, akcje pomocowe oraz interwencję kryzysową. Jako uzupełnienie naszego obrazu potrzeb poprosimy po czytaniu Ewangelii, przed drugą pieśnią siostrę pastorową Pavlínkę Prokopovą, by nam powiedziała parę słów o tym, jak działa Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, w którym pracuje kilkadziesiąt interwentów oraz tłumaczy z kręgu specjalistów, duchownych oraz wolontariuszy. Służy w nim nasz pastor Ondřej, jako wolontariuszka zaangażowała się też jego małżonka.

Tej sprawie i pomocy Ukrainie dajemy oczywiście pierwszeństwo, jeśli chodzi o ofiary. I czynimy tak nie tylko dlatego, że tak trzeba i nikt nie wątpi, że jest to słuszne – ale że nasze własne zborowe potrzeby będą w najbliższym czasie również wymagać naszego przyczynienia finansowego. W tym roku otóż będzie miała miejsce duża rekonstrukcja w budynku naszego domu zborowego – remont generalny toalet, damskiej i męskiej, włącznie z nową instalacją elektryczną, wodną i ściekową, bowiem to wszystko musi zostać przy tej okazji wykonane. Prezbiterstwo dokonało już wyboru wykonawcy, który ma dobre referencje; prace przeprowadzone zostaną w ciągu miesiąca czerwca. Mówię o tym, by już teraz apelować o waszą ofiarność; potrzeby będą duże. Jednak przez to, że teraz chcemy skupić się przede wszystkim na pomocy potrzebującym, czynimy przed Bogiem dobrą inwestycję – dając innym otrzymamy znowu od Pana to, co my będziemy potrzebowali, we właściwym czasie, według Jego dobroci i łaski. Zatem za każdy dar w ramach dzisiejszej zbiórki dla poszkodowanych i uchodźców serdeczne wam Pan Bóg zapłać!

2. Dziś rano odbyło się nabożeństwo w kaplicy w Suchej Górnej, kolejne za miesiąc w niedzielę 3 kwietnia o godz. 7:45; ze spowiedzią i Komunią Świętą.

3. A w najbliższym tygodniu w domu zborowym we wtorek Klub dla dzieci Paprsek.

4. W środę o 9:00 godzina biblijna w domu seniora Humanity Śląskiej w Suchej Górnej, przełożona z powodów epidemiologicznych z ubiegłego tygodnia.

5. We czwartek w domu zborowym spotkanie mężczyzn; jeszcze uzgodnimy jeśli dopołudnia czy po południu, według zmian.

6. W piątek zapraszamy wszystkich do sali domu zborowego na kolejne, drugie już, piątkowe nabożeństwo postne o godz. 16:30. Tym razem będzie w języku czeskim, zwiastowaniem Słowa Bożego posłuży gość, emerytowany pastor ks. Vilém Szlauer z Ostrawy.

7. W przyszłą niedzielę nabożeństwo tu w kościele o zwykłej porze, w języku polskim.

8. Już teraz chcemy was zaprosić na czwarty piątek postny. W tym dniu spotkamy się nie w domu zborowym, a tutaj w kościele i nie o tej porze, co zwykle, a o godz. 17:00. Będziemy tutaj mieli koncert Gimnazjum Komeńskiego z Hawierzowa z programem dostosowanym do czasu pasyjnego oraz obecnej sytuacji. Wystąpią studenci gimnazjum, a z zamyśleniem pasyjnym zwróci się do obecnych gość ks. dr Marek Říčan z Czeskiego Cieszyna. Będzie to ubogacenie naszych piątków postnych, a przede wszystkim wyraz naszej współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą oraz możliwość wzajemnego ubogacenia się ważnymi treściami tego okresu – chcemy wspólnie pójść pod krzyż, by z najwyższej ofiary naszego Zbawiciela oraz Jego zmartwychwstania i odkupienia czerpać nową siłę. Zapamiętajmy sobie: piątek 25 marca, godz. 17:00 – zapraszajmy na ten koncert; będą do dsypozycji także wydrukowane zaproszenia.

9. Wszystkim naszym siostrom z okazji wtorkowego Dnia Kobiet składamy wielkie chapeau bas, dziękując za wszystko i życząc wiele łask od Pana. Niech On sam obdarza was swoim pokojem i błogosławi.

10. A z karty żałobnej podaje się do wiadomości, że w piątek 4 marca odbył się w Suchej Górnej pogrzeb śp. Józefa Gawlasa, emerytowanego elektryka góniczego, zamieszkałego w Suchej Górnej, ul. Firlovka 454/2, który odwołany został do wieczności po półrocznej chorobie onkologicznej dnia 27 lutego br. 15 marca obchodziłby swoje 67. urodziny. Prośmy o pokój i nadzieję w Panu dla wdowy, syna i pozostałej rodziny.

11. Pamiętajmy także o naszych chorych, szczególnie o siostrze Oldze Balášovej, ale i dalszych, bo wiele jest osób potrzebujących naszego pozdrowienia czy pociechy. Jeżeli mamy możliwość, to zapewniajmy o naszej pamięci za pomocą rozmowy telefonicznej. Dziś mamy Wieczerzę Świętą, więc nie będzie bloku modlitw przyczynnych, ale za to przynośmy wzajemnie nasze krzyże i utrapienia przed Boże oblicze, przystępując do Stołu Pańskiego także właśnie z tymi prośbami przyczynnymi za konkretnych ludzi i za cały biedny świat, zwłaszcza za tych, którzy dotknięci są bezpośrednio działaniami wojennymi.

jak

jak

Leave a Reply