24 lutego 2022 roku na zawsze pozostanie w pamięci wielu ludzi, szczególnie naszych braci i sióstr na Ukrainie! W obliczu tak wielkich konfliktów i tragedii czujemy się bezsilni. Pojawia się wtedy pytanie – „Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc?”

Biblia zachęca nas do trwania w modlitwie, dlatego przygotowaliśmy 5 intencji, które możesz uwzględnić w Twoich modlitwach:

  • Módl się o pokój. Módl się o zakończenie przemocy i napięcia oraz o to, aby przywódcy wszystkich stron dążyli w dyplomatyczny sposób do pokoju, który pozwoli ludziom wszystkich wyznań żyć w wolności i pokoju.

  • Módl się za wierzących na Ukrainie i w Rosji, aby budowali mosty miłości i nadziei przekraczające wszelkie konflikty między ich krajami. Proście, aby Bóg działał na rzecz przezwyciężenia podziałów i aby Jego moc była widoczna dla wszystkich.

  • Proś, aby Bóg otworzył serca przywódców w Rosji i na terenach Ukrainy znajdujących się pod kontrolą Rosji, aby nie ograniczali możliwości swobodnego oddawania czci Bogu przez wierzących.

  • Kiedy toczy się wojna, tak wiele niewinnych istnień traci życie. Módl się, aby prawa człowieka były chronione i aby w tej części świata zapanował sprawiedliwy pokój.

  • Módl się, aby Bóg działał poprzez dyplomację krajów na całym świecie i aby Jego pokój zwyciężył.

 

Bože, příteli člověka a stvořiteli všeho míru. Nabádáš nás, abychom na tebe vložili všechny své strasti, protože ty se o nás staráš. V době poznamenané konflikty, extrémní propastí mezi spravedlností a vykořisťováním, mezi touhou po míru a děsivou lehkostí, s níž lze vyprovokovat násilí, přicházíme k tobě s hanbou jako tvé děti a vyznáváme, že se jako lidé stále nedokážeme poučit z nedávné historie našeho kontinentu a z bídy, která se odehrává na celé zemi. Jako by nám globální devastace nestačila, jako by nebylo dost obětí ničivého mocenského spěchu, jako by životy a smrt nevinných dětí, žen a mužů, jejich zničené sny a každodenní život už neznamenaly vůbec nic.

Tváří v tvář válce, která se zatím ještě odehrává mimo naší vlast, avšak nedaleko našich hranic, předstupujeme před tvůj obličej a prosíme o obrácení nás všech: církví, politiků i obyčejných lidí, aby prvenství naděje, úsvit nového života, který na nás zazářil skrze evangelium Ježíše Krista, pronikl naše srdce a mysl tak účinně, abychom mohli žít v odpovědnosti a spravedlnosti po boku druhých, s druhými a pro druhé.

Chraň, ó Pane, ukrajinský lid, národy Evropy, naši vlast a celý svět. Přemoz moc zla a smrti. Před tvou tvář přinášíme nejistotu a strach a do tvých rukou vkládáme svět i naše životy. Kyrie, eleison. Pane, smiluj se. Amen.

 

Możesz też odwiedzić stronę Open Doors, aby przeczytać pełny artykuł zawierający powyższe intencje:

https://www.opendoors.pl/5-intencji-modlitewnych-za-chrzescijan-na-ukrainie-i-w-rosji

jak

jak

Leave a Reply