1. Děkuji vám, že respektujete vládní nařízení v souladu s aktuálním 5. stupněm PES, dezinfikujete si ruce před vstupem do kostela, udržujete rozestupy, máte nasazeny roušky nebo respirátory a nepodáváte si ruce. Bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení (což v našem kostele činí 20 osob), přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech. V rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének – takto čteme v nejnovějším nařízení, které platí od včerejška; v našem případě je to jen upřesnění toho, co již dávno víme a respektujeme. Taktéž respektujeme tyto zásady během bohoslužeb pro muže, které se konají ve sborovém domě ve středy, vždy dle pracovních změn účastníků.

2. Blíží se postní období, ve stávající situaci se naše presbyterstvo rozhodlo nepořádat postní pátky. Spíše zveme všechny na bohoslužby do kostela, kde se můžeme sejít ve větším počtu, než ve sborovém domě – i v neděli nás není tolik, abychom limit překročili. Všem doporučujeme páteční postní bohoslužby na internetu, které budou vysílány nejpravděpodobněji vždy v 18:00 h a pokaždé je připraví jiný seniorát naší církve.

3. Kdo byste chtěli dnes odpoledne sledovat bohoslužby na TVP3, budou vysílány v 15:50 h z kaple v Opolí.

4. Doposud jsme se drželi zásady, že po dobu pandemie spojujeme naše jazyky a máme všechny bohoslužby společné. Nevím však, zda to není pro někoho překážkou v účasti. Prosím, vyjádřete se, zda se od února nevrátíme k platnému rozpisu a k jazykovému rozdělení dle přehledů bohoslužeb, nebo budeme pokračovat v tom smíšeném stylu. Přitom první bohoslužby v měsíci – tedy na příští neděli – budou stejně, dle rozpisu, společné, se zpovědí a Večeří Páně, při zachování maximální ostražitosti co se týče hygienických opatření; tímto na ně srdečně zveme.

jak

jak

Leave a Reply