Dne 20. 9. 2020, na 15. neděli po Trojici svaté, se v kostele Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Bludovicích konalo zasedání Seniorátního presbyterstva Těšínsko-havířovského seniorátu, spojené se seniorátní slavností místo Evangelického dne 2020. Kvůli pandemii koronaviru se totiž schůze Seniorátního presbyterstva nekonala v řádném termínu; taktéž se vedení církve – kvůli bezpečnosti sborovníků a z epidemiologických důvodů – rozhodlo, že bohoslužby Evangelického dne se budou konat v jednotlivých seniorátech, v menším počtu účastníků.

V rámci slavnosti Boží slovo zvěstovala nově jmenována administrátorka místního farního sboru Mgr. Renata Firlová, shromážděné pozdravili: ředitelka Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. a náměstek primátora Statutárního města Havířova Mgr. Bohuslav Niemiec. Účastnici se mohli zaposlouchat do krásných tónů bludovických varhan, na které hrála Mgr. Marta Wierzgoń, zpěvem zpestřila setkání mládežová skupina LiftUp, Boží slovo četli zaměstnanci Slezské diakonie. Během programu v kostele se ve sborovém sále bude konala besídka pro děti.

Po zakončení bohoslužby se v kostele sešli presbyteři, aby učinili zadost formální stránce seniorátního shromáždění.

 

O tydzień wcześniej, w poniedziałek 14 września, Seniorat Cieszyńsko-Hawierzowski ŚKEAW zorganizował konferencję pastoralną, której gościem był ks. prof. Manfred Uglorz. Przedstawił on zebranym księżom referat pt. „Pytanie o Boga“. Na konferencję zaproszeni byli także duchowni Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła A. W.

Ks. prof. Manfred Uglorz jest biblistą, profesorem nauk teologicznych, duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zajmuje się teologią systematyczną, etyką i antropologią filozoficzną.

Pracę w Kościele rozpoczynał jako wikariusz parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu. W latach 1968-1992 służył jako proboszcz parafii w Starym Bielsku. 1 września 1992 objął stanowisko redaktora wydawnictw książkowych, a od 1 października 1993 także dyrektora do spraw wydawnictwa w Ośrodku Wydawniczym „Augustana” w Bielsku-Białej. We wrześniu 1997 roku zrezygnował z wszystkich funkcji w Wydawnictwie „Augustana” i skupił się na pracy naukowo-dydaktycznej. W latach 1992-1995 był prezesem IX Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz przez wiele lat członkiem Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej.

Swoją pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej rozpoczynał w charakterze asystenta w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego. Stopień doktora teologii uzyskał w zakresie teologii biblijnej w roku 1984. W roku 1988 na podstawie pracy pt. „Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana” i dorobku naukowego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. 1 marca 1989 został docentem, a 1 października 1996 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w ChAT. Od 1 października 1997 pracował również na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Filia w Cie­szynie, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji) w Instytucie Nauk Społecznych i o Kulturze, Zakładzie Filozofii. Od roku 2001 pracował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1 października 2004 powrócił do pracy w filii cieszyńskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i od tego dnia był prodziekanem do spraw nauki. 20 czerwca 2000 r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 1 lipca 2003 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z pracy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zrezygnował 30 września 2008. Z dniem 31 stycznia 2012 przestał pracować w ChAT i przeszedł na emeryturę. Był dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Od 1 października 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku był rektorem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Od 1992 był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Od 1992 roku był członkiem Komitetu Etyki Lekarskiej Polskiej Akademii Umiejętności. 22 maja 2003 został wybrany w skład Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

Mieszka w Jasienicy. Jest żonaty z Anną z domu Gansel, mają jednego syna Marka, księdza, doktora habilitowanego teologii. Jest hodowcą gołębi rasowych.

W związku z Rokiem Wyznania i Służby w Śląskim Kościele Ewangelickim A. W. poprosiliśmy naszego Drogiego Gościa o wykład na ten temat, zwłaszcza w kontekście biblijnego komentarza do Apostolskiego Wyznania Wiary, wydanego przez niego drukiem w roku ubiegłym oraz faktu, iż zamierza wydać kolejną książkę poświęconą artykułom Wyznania Apostolskiego w świetle rozwoju teologii chrześcijańskiej, począwszy od czasów ojców apostolskich aż do współczesności. Ostatecznie temat jego wystąpienia na naszej konferencji sformułowany został: „Pytanie o Boga”.

Zapraszamy także do wysłuchania wywiadu z ks. prof. Uglorzem w ramach audycji „Głos Chrześcijan“ na antenie Czeskiego Radia Ostrawa, w piątek 25 września po godz. 19:04.

jak

jak

Leave a Reply