W piątek 11 września 2020 roku zmarł nagle w wieku 63 lat śp. prof. dr hab. Janusz Tadeusz Maciuszko – polski historyk Kościoła, profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Urodził się 12 marca 1957 w Warszawie. Ukończył studia w ChAT (teologia ewangelicka – 1981) i na Uniwersytecie Warszawskim (historia – 1982) Doktoryzował się i habilitował w ChAT. W roku 2003 był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza za książkę „Mikołaj Rej – zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku”, będącej próbą systematyzacji twórczości etyczno-teologicznej Mikołaja Reja. Do 2015 był redaktorem naczelnym czasopisma „Rocznik Teologiczny”.

Był nauczycielem akademickim Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wykładowcą Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, a także byłym prorektorem ChAT i dziekanem Wydziału Teologicznego. W 2014 Senat ChAT nadał mu Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Dr Dariusz Bruncz, publicysta i nauczyciel akademicki napisał o nim na portalu Ekumenizm.pl: „Był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym historykiem reformacji w Polsce. (…) Był jednym z tych wykładowców, przy których czas jakby się rozmazywał.

Dla wyznawców scholastycznego wywodu byłby raczej nieznośnym publicystą, ale dla innych jego styl, zręcznie budowana spirala wywodu podana w konwencji ciekawej, a do tego zabawnej i pełnej wywijasów gawędy, była przeżyciem. Raz intelektualnym, raz duchowym – czasami jednym i drugim. (…)

Profesora Maciuszkę będę kojarzył nie tylko z nieuleczalnym bibliofilstwem, ciekawością świata i panoramiczną perspektywą ponad sztywno wytyczonymi granicami dyscyplin naukowych, ale też z dystansem do siebie, swobodną autoironią, która z automatu kwalifikowała się na zabawną anegdotę”.

Podobnie wspominany jest prof. Maciuszko na portalu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej: „Przez wiele lat, z ogromną pasją, przekazywał swoją wiedzę studentom Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.

Młodzież wspomina go jako mentora, który inspirował do rozmyślań i poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Ogromną wiedzę łączył z poczuciem humoru, dystansem do siebie i erudycją.

Studenci uwielbiali jego wykłady, często pozostawali na uczelni po godzinach, by słuchać, co profesor Janusz Maciuszko ma do powiedzenia” (ewst.pl).

Wszystkim, którzy go znali i słuchali jego wykładów, trudno nie zgodzić się z powyższymi zdaniami. Rodzinie Zmarłego przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia, pamiętając o nich w modlitwach!

„Panie Profesorze, Chrystus zmartwychwstał!”


Foto: YT EWST

jak

jak