Klub Paprsek je volnočasovým křesťanským klubem pro děti a mládež. Prostřednictvím klubových setkání nabízíme dětem a mládeži v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá možnost zapojit se do vzdělávacích a volnočasových klubových aktivit. Činnost klubu je založena na křesťanských hodnotách a cílem klubu je napomáhat dětem a mládeži v celkovém osobnostním rozvoji.

Pravidelná setkání probíhají jednou týdně v odpoledních hodinách v budově Slezské církve evangelické a.v. v Havířově-Suché na ulici Budovatelů 772/3. Klubových setkání se účastní především děti a mládež romského etnika z Prostřední Suché, ale příležitostně přijíždějí i děti z Havířova-Šumbarku.

Hlavní cílovou skupinou naší služby jsou děti ze sociálně málo podnětného prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Na klubových schůzkách se s dětmi věnujeme zpěvu, děti mají možnost slyšet zajímavé příběhy, které mohou být motivací k úvahám a společným diskusím nad etickými a dalšími tématy, která jsou pro děti aktuální. Děti se v klubu rovněž učí vzájemné toleranci a spolupráci při různých hrách, soutěžích a tvůrčích aktivitách. Dětem se v klubu pravidelně věnují dvě vedoucí, příležitostně se klubových setkání účastní i někteří rodiče dětí.

Kromě pravidelných klubových setkání pro děti připravujeme i výlety a speciální kluby v průběhu roku a kluby prázdninové. Klub Paprsek má v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá již dlouholetou tradici.

Věříme, že dětem napomáháme v sociálním začleňování, že dětem prostřednictvím klubových setkání pomáháme vhodným způsobem využívat jejich volný čas a že klubové aktivity mají svým zaměřením rovněž charakter primární prevence sociálně-patologického jednání.

Činnost klubu je podporována z prostředků Magistrátu města Havířova. Děkujeme!

jak

jak

Leave a Reply