W archiwum Czeskiego Radia można już znaleźć ostatni odcinek audycji ekumenicznej„Głos Chrześcijan”:

Moim gościem jest tym razem ks. prof. Manfred Uglorz, biblista, który zajmuje się teologią systematyczną, etyką i antropologią filozoficzną. Wykładał na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Cieszynie, do ubiegłego roku był rektorem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Poza tym – członek Komitetu Etyki Lekarskiej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komitetu Etyki w Nauce i Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

W związku z tym, że nasz gość w roku ubiegłym wydał komentarz biblijny do Apostolskiego Wyznania Wiary, a obecnie pracuje nad kolejną książką poświęconą artykułom Wyznania Apostolskiego w świetle rozwoju teologii chrześcijańskiej, począwszy od czasów ojców apostolskich aż do współczesności, rozmawiamy o Wyznaniach Wiary, a szczególnie właśnie o Apostolicum.

jak

jak