Codziennie wieczorem zapalmy świecę i włączmy się we wspólną modlitwę:

Boże, nasz Ojcze, poprzez Twojego Ducha jesteśmy razem ze sobą złączeni w wierze, nadziei i miłości. Nawet jeśli teraz jesteśmy w odosobnieniu, pozostajemy częścią światowej wspólnoty Twoich dzieci. Pozwól rosnąć naszemu zaufaniu w Twoją bliskość i więź z naszymi siostrami i braćmi.

Pociesz tych, którzy są chorzy. Zdejmij ciężar z serc samotnych. Tym, którzy niosą odpowiedzialność daj mądrość i odwagę. Wzmocnij kobiety i mężczyzn, którzy działają w służbie medycznej. Wspieraj naszych przyjaciół i partnerów w Kościele na całym świecie. Daj nam wszystkim nowe pomysły, abyśmy potrafili wyrazić łączącą nas więź.

Pobłogosław nas Panie! Obróć swoją twarz ku nam i bądź nam wiecznie miłościw. Pobłogosław nas Panie! Niech nas otaczają Twoje anioły! Zachowaj nas wiecznie w Twoim pokoju! Pobłogosław nas Panie! Obróć swoją twarz ku nam i bądź nam wiecznie miłościw. Amen.

jak

jak

Leave a Reply