„Světová rada církví se svými členskými církvemi na celém světě naléhavě vyzývá k míru pro ukrajinský lid,“ uvádí se v prohlášení Rev. Ioana Saucyho, úřadujícího generálního tajemníka Světové rady církví.

Krize kvůli možnosti ruské vojenské agrese proti Ukrajině trvá již několik týdnů. Rusko shromáždilo u hranic s Ukrajinou početné vojenské jednotky. Mezinárodní společenství vede rozsáhlé konzultace o tom, jak čelit případné agresi.

Jménem Světové rady církví (WCC) apeloval na pokojné řešení této krize úřadující generální tajemník této ekumenické organizace, Rev. Ioan Sauca. „Když sledujeme zprávy o zběsilém postupu k válce, žádáme o jinou logiku, než je logika založená na geopolitickém soupeření – logiku, která bere v úvahu smrt a utrpení, jež jakýkoli ozbrojený konflikt nevyhnutelně přinese dětem, ženám a mužům na Ukrajině,“ uvedl v prohlášení.

Tajemník SRC ujistil, že se modlí za mír a změnu srdcí a myslí, aby se konflikt deeskaloval a místo hrozeb se vedl dialog. „Boží lid a členové ekumenického společenství se nacházejí na obou stranách současné konfrontace. Náš Bůh je však Bohem míru, ne války a krveprolití,“ zdůraznil.

Světová rada církví je společenstvím církví různých denominací z celého světa. V současné době sdružuje 349 církví s více než 580 miliony křesťanů z více než 120 zemí. Je to největší ekumenická organizace na světě. Členy SRC v České republice jsou: Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku a Slezská církev evangelická augsburského vyznání. Přidruženou organizací, která udržuje se SRC velmi dobré kontakty, je Ekumenická rada církví v ČR.

Foto: Rev. Ioan Sauca (fot. Ivars Kupcis/WCC)

Zdroj: ekumenia.pl
jak

jak

Leave a Reply