Ještě jednou si Vás dovolujeme pozvat na náš společný evangelický svátek – byť v trochu omezené formě.

POZOR! Bohoslužba Evangelického dne začíná v kostele ap. Petra a Pavla v Českém Těšíně Na Nivách v neděli 19. 9. 2021 již v 9:00 hod., jak jste se mohli dočíst na plakátech a pozvánkách, nikoli v 10:00, jak bylo uvedeno na některých přehledech bohoslužeb vydávaných Vašimi farními sbory, připravovanými a tištěnými cca před rokem. 😉

Pojďme si tedy zopakovat základní praktické informace…

Termín ED

neděle 19. 9. 2021

Téma

SOLIDARITA

Místo

Český Těšín, kostel ap. Petra a Pavla Na Nivách, ústředí Slezské církve evangelické a. v. a Slezské diakonie (Diakonické a vzdělávací centrum)

Parkování

Velice se omlouváme, toto je snad nejslabší bod celé akce, na nějž žel nemáme vliv – centrum Českého Těšína je totiž jedním velkým staveništěm. 🙁

Silniční provoz ul. Nádražní je veden jedním směrem (od vjezdu do centra, ke kostelu a do Polska). Výjezd z města dle dopravního značení (od kostela z ul. Dukelské vpravo, dále ul. Smetanova/Moskevská/Božkova/Hlavní třída a Sokola-Tůmy).

Je možno zaparkovat u marketu Billa (větší parkoviště vzadu, vlevo od obchodu) na ul. Jablunkovská a odtamtud pěšky 550 m (8 min.) do kostela.

Volná parkovací místa můžete zkusit najít podél ulic Dukelská, Na Nivách, Tovární, Střelniční a jinde v centru města.

Rozvrh časový

 • 9:00 – bohoslužby v kostele
 • cca 9:05 – vyslání děti a jejich rozchod do jednotlivých skupin nedělní besídky:
  • skupina polská – sál pod kostelem,
  • skupina česká mladší – velký sál Církevní rady,
  • skupina česká starší – velký sál Diakonického a vzdělávacího centra.

Děti budou pozvány k oltáři a po požehnání je učitelé odvedou na jejich program.

Na výše uvedených místech si po zakončení bohoslužeb (cca 10:35) budete moci své ratolesti vyzvednout.

 • Sbírka z bohoslužeb (do košíků) bude věnována na službu mezi uprchlíky, kterou vede Christian Refugee Service, jejichž svědectví uslyšíme v rámci programu.
 • cca od 10:30 – kavárníčka před kostelem (káva, čaj, minerálky, sladké občerstvení)
 • cca 11:15 – semináře:
  • kostel: Je solidarita pro každého? (Zuzana Filipková, Miriam Szőkeová, Iveta Kuczerová ze Slezské diakonie). Na semináři otevřeme téma solidarity pohledem Ježíšovy služby potřebným lidem, kdy přichází k člověku s přístupem lásky a s klíčovou otázkou „Co chceš, abych Ti učinil?“. Na příkladu aktivit Slezské diakonie pro mladé lidi a sociálně potřebné rodiny v Karviné nahlédneme na téma solidarity a aplikaci Ježíšova postoje v dnešním světě, ve vztahu k dnešnímu člověku  a jeho zápasům, ale i ve vztahu k vnímání solidarity současnou společností.
  • velký sál Církevní rady: Šance podaná ruka (Rudolf Marosz, Miroslav Sikora, hudební skupina ŠPR)
  • velký sál Diakonického a vzdělávacího centra: Láska ať je bez přetvářky (Jiří Jedlička). Seminář bude zaměřen na praktickou empatii k lidem kolem nás.
 • cca 12:00 – zakončení programu

Další program

Dle vlastních nápadů a rodinných (sousedských) plánů setkání. Je možno využít nabídky restaurací v české i polské části města… 🙂

 

Zespół ze zboru Na Niwach poprowadzi nas w liturgii chwał i uwielbienia. Na początek wyznamy wiarę (kiedyś w kancjonałach były tzw. „wierzymówki“, pieśni na Wyznanie Wiary, nowe agendy też przewidują zamiast zmawiania zaspiewanie takiej pieśni) ustami i – mam nadzieję – sercem. Potem cała reszta nabożeństwa nam będzie wskazywać, jak wyznawać nie tylko słowem, ale i czynem, życiem, postawą i solidarnością z tymi, którzy są obok nas…

Ponieważ nie mam jeszcze nagrania kapeli z Czeskiego Cieszyna, zamieszczam poniżej wykonanie TGD:  🙂

Po loňské pause, kdy se Evangelický den konal v rámci slavnosti jednotlivých seniorátů, máme letos opět příležitost se sejít u celocírkevní akce. Rok 2021 byl vyhlášen v naší církvi Rokem solidarity, což zdůrazňuje, jak je důležité, abychom pamatovali jedni na druhé, v nouzi si vzájemně pomáhali, a o to více – když je možnost – toužili po přítomnosti toho druhého, po společných rozhovorech a modlitbě. Tuto skutečnost vystihuje autor Listu Židům, když píše:

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“ (Žd 10,24.25)

Cílem společného shromáždění je tedy něco, co bývá překládáno jako „napomínání“, ve skutečnosti je tam však použito řecké slůvko „parakaleite“ – tedy „povzbuzujte jedni druhé“ a také „posilňujte, pomáhejte zvednout zrak, upevňujte, přineste naději“. Kdy je toho větší zapotřebí, než v době nejisté, kdy se hroutí základy něčí existence, když nám umírají naši blízcí, když se obáváme o své zdraví či budoucnost? Nevíme, zda nepřijde na podzim další vlna epidemie, zatím jsme si užívali léta, prázdnin, dokonce jsme mohli vyjet na dovolenou. Konaly se tábory pro děti a mládež, i když ve zvláštním režimu. Máme za co Pánu Bohu děkovat, máme oč společně prosit. Příroda, která pro jedny byla zdrojem zotavení a získání nových sil, se však pro mnohé stala ničivým živlem, jenž způsobil, že přišli o vše, co měli. O to více chceme projevovat vzájemnou solidaritu, nejen s postiženými povodněmi či tornády, ale i se všemi potřebnými, které běžně máme vedle sebe.

V tomto duchu se bude konat letošní Evangelický den. Rozhodlo se, že proběhne v trochu „odlehčené“ podobě – totiž pouze dopoledne. A jelikož je zvykem, že tyto celocírkevní akce vždy připravuje jeden ze seniorátů naší církve, volba padla letos na Těšínsko-havířovský seniorát.

Srdečně vás tedy všechny zveme na bohoslužby do kostela v Českém Těšíně, Na Nivách, v neděli 19. září 2021, na 9:00 h.

Zajištěn bude i program pro nejmladší – po společném zahájení v kostele se děti vydají na svůj program do tří skupin. V rámci bohoslužeb zazní mj. svědectví o službě mezi uprchlíky, kterou vede a koordinuje Christian Refugee Service – skupina nadšených a obětavých křesťanů různých vyznání z Českého Těšína a okolí (včetně polské části Těšínska). Ve své službě cizincům, převážně tedy uprchlíkům, mají možnost se osobně setkat se stovkami lidí, kteří se z různých důvodů vydali na cestu daleko od domova. V jejich bezútěšné situaci, kdy jakákoliv hmotná pomoc není schopna pokrýt potřebu, Boží láska, kterou se snaží předávat, dělá z humanitární pomoci osudová setkání. Na tuto službu chceme věnovat sbírku z našich společných bohoslužeb.

Po následné přestávce na malé občerstvení v areálu kostela budeme mít možnost se zúčastnit souběžně tří seminářů tematicky spojených s letošním heslem solidarity. Pořádat je budou: Slezská diakonie, Ústav Šance podaná ruka a Odbor mládeže naší církve. Proběhnou cca mezi 11:15 – 12:00 h.

Sejděme se tedy spolu na naší celocírkevní slavnosti, nezapomeňme na povinnou ochranu dýchacích cest a dezinfekci rukou – a hlavně: buďme solidární ve vzájemné pomoci a povzbuzování se na cestě následování Pána Ježíše Krista!

 

jak

jak

Leave a Reply