Již brzy se můžete těšit na nový ročník Evangelického kalendáře – Kalendarza Ewangelickiego pro Rok mezigeneračních vztahů 2023.

Już zaniedługo możecie cieszyć się na nowy rocznik Evangelického kalendáře – Kalendarza Ewangelickiego na Rok Relacji Międzypokoleniowych 2023.

Rok Relacji Międzypokoleniowych stał się dla redakcji „Evangelického kalendáře – Kalendarza Ewangelickiego” okazją, by odwołać się do naszych kościelnych wydawnictw sprzed wielu lat. My także chcemy ubogacać się doświadczeniem minionych pokoleń. Naszym P. T. Czytelnikom pragniemy dać zatem okazję do spotkania ze współwyznawcami sprzed lat, za sprawą wypisków z kalendarzy oraz gazetek kościelnych „Přítel lidu – Przyjaciel Ludu”. Czytając niektóre z dawnych porad z pewnością się uśmiechniemy i zastanowimy nad tym, jak zmienił się świat. Właściwie, wybierając te właśnie historyczne przyczynki, coś podobnego miałem na uwadze. Opracowując i korygując je, coraz bardziej jednak podziwiać musiałem mądrość naszych przodków i podejście, które dziś nazwalibyśmy ekologicznym, a także niesamowitą praktyczność porad, które są ciągle aktualne. Przykładem niechaj będzie fragment grudniowych rad na zimowe wieczory, pochodzących z kart Kalendarzy Ewangelickich lat 30. ubiegłego stulecia: „Odnowić kontrakty i wysyłać rachunki. Mieszkania bielić, czyścić i posprzątać na gody. Czas zbywający poświęcić na naukę, na ciągłe śledzenie za postępem wiedzy. Propagować i zakładać spółdzielczą pracę. Pamiętać o potrzebujących”.

Wertując stare roczniki natrafiłem na ciekawe artykuły dotyczące wydarzeń bieżących, a także budujące przyczynki, np. poświęcone osobom chorym. Oczywiście, nie brak na naszych łamach artykułów współczesnych, zwłaszcza tych dotyczących tematu roku 2023. Dla każdego coś miłego. Przynajmniej – byłoby nam miło, by to było prawdą. By niniejsza książeczka nie epatowała „przemądrzałą” terminologią fachową, ale trafiła w gust Czytelników tak, aby „dobrze się ją czytało”. A ponieważ zaszywać się jest przyjemnie z książką zawierającą stare zdjęcia lub reklamy sprzed lat – jako ilustracjami „poprzetykaliśmy” takowymi stronice naszego wydawnictwa.

Nie pozostaje więc nic innego, jak życzyć każdemu, kto po nasz tradycyjny (charakterystyczny w sposób szczególny dla naszego regionu, Śląska Cieszyńskiego) kalendarz sięgnie i zaszyje się z nim na chwilę w swej samotni, by mógł z radością odkrywać, jaką przygodą jest ubogacanie się mądrością różnych pokoleń. Zatem: miłej lektury, a w tym pędzącym ślepo naprzód świecie – pokoju i dobrego czasu na ową lekturę i możliwość zainwestowania w siebie, we własną duchowość oraz rozwój.

K zakoupení bude také tradiční stolní kalendář „Čtyři roční období“.

Do nabycia będzie także tradycyjny kalendarz na biurko „Cztery pory roku“.

jak

jak