Z důvodů zhoršující se epidemiologické situace a nárůstu počtu nakažených koronavirem byl v naší zemi i mnoha dalších státech opět vyhlášen nouzový stav. Druhá vlna pandemie a její následky budou pravděpodobně horší než na jaře tohoto roku. Chtěl bych Vás proto vyzvat, abychom se společně spojili v modlitbách za současnou situaci – a to od pondělí 26. 10. až do 1. adventní neděle. Každý je srdečně zván, aby se zapojil do řetězce společných modliteb 24/7 ve virtuální modlitební místnosti.

Virtuální modlitební místnost

Každý, kdo se bude chtít do modlitebního řetězce zapojit, nechť se, prosím, zapíše do tabulky na webu. Odkaz zde – MODLITBY 24/7. Zde si zvolí čas, který mu pro modlitby vyhovuje a poté se může modlit z domova. Zároveň bude možnost napsat v záložce ROZPIS (klik na tužku) další aktuální a konkrétní modlitební náměty.

Čas strávený na modlitbě nebude nikdy časem promarněným a ztraceným. Ke společným modlitbám jsme zváni i v epištole Jakubově 5,16: „… modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“

Přání pokoje

Chci Vás také pozdravit slovem z Listu Židům 13, 20-21: „A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli.“

Bůh je Bohem pokoje, a tento pokoj nemůže dát nikdo z lidí. Bůh Otec vzkřísil svého Syna Ježíše Krista. A ten, který naplnil svým Pokojem ustrašené učedníky za zavřenými dveřmi, vstupuje nečekaně a touží naplnit svou přítomností a pokojem v této nepokojné době i nás ustrašené a plné obav.

S úctou a přáním Božího požehnání

Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup

jak

jak

Leave a Reply