Zástupci vedení Slezské diakonie a biskup Slezské církve evangelické a. v. Tomáš Tyrlík vyjeli do obcí Jižní Moravy zasažených tornádem, aby zjistili konkrétní potřeby v postižených oblastech a v jednotlivých rodinách.

Děkujeme všem jednotlivcům i firmám, které přispěly do sbírky vyhlášené pro tyto účely ve Slezské diakonii i ve Slezské církvi evangelické, peníze budeme rozdělovat podle identifikovaných potřeb.

Fotky najdete ZDE.

V zasažených oblastech je mnoho práce a je tam potřeba spoustu sil – psychických i fyzických i finanční podpory – pro zvládnutí celé situace. Jsme rádi, že i díky Vašim darům budeme moci přispět finančně a že naši zaměstnanci i dobrovolníci se zapojují také do praktické pomoci, psychologické i modlitební podpory.

Sbírkový účet Slezské diakonie je stále otevřen a je možno nadále přispívat potřebným lidem:

Veřejná sbírka pro účely zajištění pomoci lidem v zasažených obcích

 

Děkujeme za Vaši účast!

Romana Bélová, náměstkyně ředitelky SD

jak

jak

Leave a Reply