W stulecie podziału Śląska Cieszyńskiego Książnica Cieszyńska przygotowała wystawę wirtualną prezentującą dzieje literatury polskiej na Zaolziu, aby przez jej pryzmat przedstawić historię i kulturę zaolziańskich Polaków. Wystawa, upowszechniająca wiedzę na temat społeczności polskiej na Zaolziu i jej literackiego dorobku, zrealizowana została we współpracy z tamtejszymi historykami i instytucjami kultury. Otrzymując atrakcyjną formę (prócz tekstów, zawiera liczne ilustracje, a także nagrania video aktorskich interpretacji fragmentów wybranych utworów w wykonaniu gwiazd Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie) oraz oferując uporządkowane kompendium wiedzy nt. zaolziańskiej literatury, wirtualna wystawa wyposażona została także w narzędzia w sposób bezpośredni wiążące tytuły omawianych utworów z ich cyfrowymi kopiami dostępnymi w profilu Książnicy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Wystawa jest dostępna pod adresem:

literatura.kc-cieszyn.pl

jak

jak

Leave a Reply