Milé sestry a milí bratři,

každý z nás je jistě velmi otřesen ničivou katastrofou na jižní Moravě. V této chvíli posílám důležité informace a výzvu k pomoci tomuto regionu.

 

Výzva k pomoci postižených obcí ničivou katastrofou na jižní Moravě

Obrazy a videa spouště, kterou způsobilo silné krupobití a tornádo, nás všechny hluboce zasáhly. Vyzýváme k modlitbám za lidi zasažené včerejší katastrofou, za Boží vedení záchranných prací a Jeho blízkost pro ty, které tato tragédie jakkoliv zasáhla.

Vyhlašujeme rovněž humanitární sbírku pro tento účel. Dary můžete zasílat na účet  621246791/0100; var. symbol: 911510.

Církev také uvolní finanční prostředky z humanitárního fondu.

 

Dále ve spolupráci s krizovým štábem v Břeclavi a se Slezskou diakonií, koordinátorem Petrem Wiselkou, tel. kontakt 604 820 484, se chceme zapojit a organizovat potřebnou pomoc prostřednictvím dobrovolníků při pracích na odstranění této živelné katastrofy. Rovněž je možné shromažďovat ve sborech potřebné materiální věci: trvanlivé potraviny, vodu, deky, čistící prostředky, pracovní nástroje, rukavice, které pak budou použity na konkrétních místech.

 

O dalších krocích Vás budeme informovat.

S přáním Boží milosti

Tomáš Tyrlík, biskup

jak

jak

Leave a Reply